CI GGZ In de Bres

Geestelijke gezondheidszorg

Naar vacatures

In de Bres

Christelijk instituut geestelijke gezondheidszorg (CIGGZ) In de Bres biedt ambulante hulpverlening aan volwassenen, kinderen en jeugd met psychische of psychiatrische klachten. De hulpverlening bieden wij vanuit de locaties Drachten, Groningen en Hoogeveen. Binnen het hulpverleningsproces vinden wij het waarborgen van de christelijke identiteit op geleide van de hulpvrager van grote waarde. Ons uitgangspunt is dat iedereen die hulp nodig heeft welkom is bij In de Bres, ongeacht geloofsachtergrond. De identiteit van In de Bres wordt gewaarborgd door een identiteitsraad, waarin zowel voorgangers als hulpverleners zitting hebben. We zijn een jonge dynamische organisatie die volop in ontwikkeling is. In de Bres is onderdeel van het Zorg van de Zaak Netwerk.

Contactgegevens

Adres
CI GGZ In de Bres
Zonnedauw 5
9202 PE Drachten

Website
http://www.indebres.nl