Commissie Toezicht Arrestantenzorg

Commissie Toezicht Arrestantenzorg

Sinds 2001 is wettelijk vastgelegd dat er een commissie is, volledig bestaande uit onafhankelijke leden, die toezicht houdt op de arrestantenzorg. Dit toezicht geeft inzicht in de manier waarop de politie daarmee omgaat. Burgers en ingeslotenen kunnen door onafhankelijk toezicht op de arrestantenzorg meer vertrouwen in de politie krijgen, waardoor de legitimiteit van het politieoptreden versterkt wordt. Het is goed dat de maatschappij zelf controleert dat personen die zijn ingesloten juist worden bejegend. De Commissie Toezicht Arrestantenzorg Noord-Nederland, heeft tot taak toezicht te houden op huisvesting, transport, veiligheid, verzorging en bejegening van arrestanten in (en naar) de politieburo’s en cellencomplexen, die binnen de eenheid Noord-Nederland, onderdeel van het korps Nationale Politie, door de politie gebruikt worden.

Contactgegevens

Adres
Commissie Toezicht Arrestantenzorg Postbus 107
9400 AC Assen