Flevostate

Jeugdhulpverlening

Flevostate De Beugel Zuidlaren

Flevostate (de Beugel) is een GGZ-behandelcentrum voor jongeren tussen de 6 en 18 jaar, gestart in 2016 in de Noordoostpolder. Ons beleid is gericht op een snelle terugkeer van jongeren in een veilige omgeving, continue evaluatie met jongeren en opvoeders over de interacties, het behandelen dicht bij huis, passende vervolgzorg, afstemming in de keten en kennisdeling met partners en elkaar. Wij breiden nu uit met een vestiging in Zuidlaren. Met onze professionele zorgaanpak geven wij invulling aan de (zorg) behoeftes van jongeren met als doel dat zij op hun eigen wijze en naar vermogen participeren in de maatschappij. Het leveren van de best mogelijke zorg aan kwetsbare jongeren is ons bestaansrecht. Flevostate (de Beugel) biedt doelgerichte hulp aan jongeren en hun (pleeg)gezin. We helpen jongeren die op meerdere terreinen in hun leven zijn vastgelopen zoals in hun contacten met familie en vrienden en op school. We bieden hen een intensief, maar kortdurend programma. Wij stellen de mens en de kwaliteit van leven centraal in onze aanpak. Daarbij vinden we een contextuele kijk op de zorgvraag noodzakelijk. Het activeren van de eigen kracht van de jongere en het systeem zijn de pijlers waarop we zorg leveren. Wij kijken altijd naar wat er mogelijk is en waar kansen liggen. Goede zorg voor jongeren is ons doel, niet de structuren, procedures en regels. We bieden jongeren, die bij ons worden behandeld, een professioneel behandelklimaat. Hiervoor hebben we een duidelijk beeld van onze werkhouding. We zijn betrokken bij het welzijn en de ontwikkeling van jongeren en hun sociale omgeving. We zijn betrouwbaar, beschikken over moed om lastige beslissingen te nemen en zijn doortastend in ons handelen. We zijn in staat om ons te bezinnen op wat we doen en hebben een zelfstandig oordeelsvermogen om bij tegenstrijdige belangen en conflicterende normen en waarden, af te wegen en verantwoorde beslissingen te nemen. Dat doen we in overleg met cliënten en in samenspraak met elkaar. Vanuit deze houding hechten we een grote waarde aan de systeemgerichte benadering in onze behandeling. Niet alleen onze jongeren staan centraal maar ook hun sociale omgeving. Deze benadering houdt in dat onze behandeling altijd doordrongen is van het systeemgerichte denken.

Contactgegevens

Adres
Flevostate
Onder de Toren 38
8302 BV Emmeloord

Website
http://www.flevostate.nl

E-mailadres info@flevostate.nl

Vacatures bij Flevostate

Op dit moment zijn er geen actieve vacatures. Ga naar vacatures en vind de nieuwste vacatures voor jou!