Gemeente Schiermonnikoog

Sociaal domein

Algemeen

Schiermonnikoog is met ongeveer 950 inwoners de kleinste gemeente van Nederland. Het eiland drijft in economische zin op toerisme. Een groot deel van ons eiland heeft de status van Nationaal Park. Wij willen een goed voorzieningenniveau voor onze inwoners en gasten. Een uitdaging voor onze kleine zelfstandige gemeente. De ambtelijke organisatie bestaat uit 27 medewerkers die een goede dienstverlening aan onze inwoners en gemeentebestuur willen leveren. Onze medewerkers maken deel uit van de eilander gemeenschap. De lijnen tussen inwoners, bestuur en ambtenaren zijn kort. Dit vraagt om betrokkenheid bij die eilander samenleving. Het vermogen om zakelijk en integer om te gaan met de aanwezige verschillende belangen is hiermee onlosmakelijk verbonden.

Contactgegevens

Adres
Gemeente Schiermonnikoog Postbus 20
9166 ZP Schiermonnikoog

Website http://www.schiermonnikoog.nl

E-mailadres postbus20@schiermonnikoog.nl

Vacatures bij Gemeente Schiermonnikoog

Op dit moment zijn er geen actieve vacatures. Ga naar vacatures en vind de nieuwste vacatures voor jou!