Jade Zorggroep

Sociaal werk

Algemeen CB

Jade Zorggroep is een zelfstandige, flexibele en waarden gedreven organisatie, die de voorwaarden schept om met name ontheemde kinderen, jongeren en slachtoffers van mensenhandel een veilige basis te bieden opdat deze kunnen opgroeien, leren en ontwikkelen tot evenwichtige, zelfstandige wereldburgers. Het bieden van opvang, opvoeding en onderwijs doet Jade Zorggroep in samenwerking met en voor verschillende opdrachtgevers, zoals het COA, het Nidos, het ministerie van Veiligheid en Justitie, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en diverse gemeenten. Sector opvang De sector opvang biedt huisvesting en begeleiding aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen en (minder- en meerderjarige) slachtoffers mensenhandel. De bewoners vinden in de opvang een veilig (t)huis. Binnen de zekere en veilige omgeving die de sector opvang haar bewoners zo goed mogelijk biedt, werken zij aan weerbaarheid en (sociale) competenties. De bewoners worden opgevangen in verschillende opvangmodaliteiten, afhankelijk van de persoonlijke situatie, competenties, leervaardigheid en weerbaarheid. Binnen elke modaliteit wordt gewerkt middels een methodiek en individuele ontwikkelplannen. Sector onderwijs De sector onderwijs biedt haar leerlingen, conform wettelijke kaders, aangepast regulier onderwijs waardoor leerlingen op individueel niveau het hoogst haalbare uit zichzelf kunnen halen en daarmee de meest ideale aansluiting voor hun verdere (onderwijs)loopbaan. Het Jade College maakt onderdeel uit van Jade Zorggroep en geeft onderwijs aan (alleenstaande) minderjarige vreemdelingen van 4 t/m 18 jaar, die (nog) niet op een andere school terecht kunnen of worden toegelaten. Het onderwijs dat de leerlingen wordt aangeboden houdt rekening met de onzekerheid over waar het kind zijn of haar toekomst op zal bouwen. De nadruk ligt daarom niet altijd op de Nederlandse taal. De leerlingen van het Jade College krijgen een programma aangeboden dat zoveel mogelijk op henzelf en hun situatie is toegespitst. Het Jade College ziet zichzelf als Wereld School en werkt hiervoor vanuit het onderwijsprogramma “wijzer door de wereld”.

Contactgegevens

Adres
Jade Zorggroep
De Eikenhorst 1-5
7985 NP Geeuwenbrug

Website
http://www.jadezorggroep.nl

E-mailadres sollicitaties@jadezorggroep.nl

Vacatures bij Jade Zorggroep

Op dit moment zijn er geen actieve vacatures. Ga naar vacatures en vind de nieuwste vacatures voor jou!