Jade Zorggroep

Sociaal werk

Algemeen CB

Jade Zorggroep is een zelfstandige, flexibele en waarden gedreven organisatie, die de voorwaarden schept om met name ontheemde kinderen, jongeren en slachtoffers van mensenhandel een veilige basis te bieden opdat deze kunnen opgroeien, leren en ontwikkelen tot evenwichtige, zelfstandige wereldburgers. Het bieden van opvang, opvoeding en onderwijs doet Jade Zorggroep in samenwerking met en voor verschillende opdrachtgevers, zoals het COA, het Nidos, het ministerie van Veiligheid en Justitie, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en diverse gemeenten. Sector opvang De sector opvang biedt huisvesting en begeleiding aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen en (minder- en meerderjarige) slachtoffers mensenhandel. De bewoners vinden in de opvang een veilig (t)huis. Binnen de zekere en veilige omgeving die de sector opvang haar bewoners zo goed mogelijk biedt, werken zij aan weerbaarheid en (sociale) competenties. De bewoners worden opgevangen in verschillende opvangmodaliteiten, afhankelijk van de persoonlijke situatie, competenties, leervaardigheid en weerbaarheid. Binnen elke modaliteit wordt gewerkt middels een methodiek en individuele ontwikkelplannen.

Contactgegevens

Adres
Jade Zorggroep
Sportlaan 25
9481 AJ Vries

Website
http://www.jadezorggroep.nl

E-mailadres sollicitaties@jadezorggroep.nl

Vacatures bij Jade Zorggroep

Op dit moment zijn er geen actieve vacatures. Ga naar vacatures en vind de nieuwste vacatures voor jou!