Leren & Leven

Leren & Leven

Leren & Leven is gericht op samenwerking tussen ouders, professionele opvoeders en leerkrachten met als doel het zelfbewustzijn en zelfvertrouwen van jeugdigen te vergroten, want een positief zelfbeeld is de grootste voorspeller voor positief gedrag. Er zijn programma’s ontwikkeld voor thuis, buurt, kindercentrum, school en hulpverlening die zich richten op het versterken van het leer- en leefklimaat en bijdragen aan het vergroten van de weerbaarheid en het zelfbewustzijn van jeugdigen. De programma’s zijn geclusterd rondom de thema’s “verbinden”, “ondersteunen” en “assisteren” en zijn gebaseerd op dezelfde methodische principes. Alle programma’s worden ondersteund door een digitale omgeving die de afzonderlijke producten met elkaar kan verbinden. De afzonderlijke programma’s versterken elkaars effect.

Contactgegevens

Adres
Leren & Leven Papenvoort 21
9447TT Papenvoort

Website http://www.lerenenleven.nl

E-mailadres info@lerenenleven.nl