R95 Routes naar Zorg Groningen BV

Over R95

R95 werkt al jaren met en voor mensen met een grote afstand tot de maatschappij en/of arbeidsmarkt. Die afstand is ontstaan door bijvoorbeeld een beperking, stoornis of soms gewoon door een opeenstapeling van omstandigheden. Binnen R95 wordt gewerkt met een integrale aanpak, d.w.z. dat wij aan cliënten ondersteuning bieden op het gebied van zorg en welzijn (R95 Routes naar Zorg), werk (R95 Routes naar Werk) en wonen (R95 Wonen). Deze integrale aanpak is (bijna) uniek te noemen in Nederland. De trajecten die R95 biedt zijn in de basis gericht op het coachen van mensen in alle facetten van het leven zoals: ambulante begeleiding, woonbegeleiding in de thuissituatie, huishoudelijke begeleiding, begeleid zelfstandig wonen, opleiding, dagbesteding, stage, vrijwilligerswerk en betaald werk. R95 helpt mensen bij het oplossen van problemen die zij ervaren en die hen belemmeren om zich (voldoende) op hun persoonlijke ontwikkeling te richten. Een traject bij R95 is altijd maatwerk. Een cliënt stelt (eventueel samen met de ouders, een partner, een hulpverlener of iemand anders) samen met een intaker van R95 een traject op. Daardoor is de cliënt altijd verzekerd van een traject op maat. De cliënt bepaalt in principe zelf hoe een traject er uit gaat zien. R95 begeleidt de cliënt daarin.

Contactgegevens

Adres
R95 Routes naar Zorg Groningen BV Ubbo Emmiussingel 110 a
9711 BK Groningen

Website http://www.R95.nl

E-mailadres info@R95.nl

Vacatures bij R95 Routes naar Zorg Groningen BV

Op dit moment zijn er geen actieve vacatures. Ga naar vacatures en vind de nieuwste vacatures voor jou!