Rijksoverheid

Ministerie van Veiligheid en Justitie

De jeugdhulpverleningsketen en de jeugdstrafketen ontwikkelen zich doorlopend en de positie en de taken van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) veranderen daarbinnen. In deze veranderende omgeving, op het kruispunt van juridische en pedagogische advisering, stel jij vanuit verschillende invalshoeken het beste advies voor het kind op.

Contactgegevens

Adres
Rijksoverheid Cascadeplein 2
9726 AD Groningen