's Heeren Loo De Noorderbrug

Gehandicaptenzorg

Naar vacatures

Over De Noorderbrug

Sinds 2021 is De Noorderbrug samengevoegd met ’s Heeren Loo. Met deze samenvoeging zijn goede kwaliteit van zorg voor cliënten, goed werkgeverschap voor medewerkers en mogelijkheden om te investeren gewaarborgd. Al ruim 50 jaar is De Noorderbrug gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), doofheid met complexe problematiek en chronische neurologische en neuromusculaire aandoeningen (bijvoorbeeld de ziekte van Huntington en de ziekte van Duchenne). We behandelen en begeleiden hen zowel thuis als in een van onze wooncentra en talentencentra. Dit doen we vooral in het Noorden van het land.

Contactgegevens

Adres
's Heeren Loo De Noorderbrug
Queridolaan 5
9721 SZ Groningen

Website
https://www.sheerenloo.nl/in-de-buurt/de-noorderbrug