St. Maatschappelijk Werk Fryslân

Geestelijke gezondheidszorg

Over SMWF

Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân (SMWF) is een eerstelijns organisatie die zich richt op de professionele psychosociale hulpverlening in het Sociale Domein, voor burgers die een vraag hebben. Bij het bepalen van haar koers blijven de waarden van de organisatie leidend en van daaruit volgt een passende koers voor nu en verder. Dat betekent dat SMWF blijvend haar bijdrage wil leveren aan onze samenleving in zijn algemeen en in het bijzonder aan mensen met behoefte aan psychosociale ondersteuning.

Naar vacatures

Contactgegevens

Adres
St. Maatschappelijk Werk Fryslân
Trekschuit 20
8447 CJ Heerenveen

Website
http://www.smwf.nl

E-mailadres jelmers@smwf.nl