Stichting Attenta

Sociaal domein

Over Attenta

Stichting Attenta is op 1 juli 2018 opgericht. We zijn een onafhankelijke stichting en werken in opdracht voor de Gemeente Aa en Hunze. Inwoners kunnen bij ons terecht voor hulp die zij nodig hebben in het dagelijks leven. We zoeken mee naar passende oplossingen en indien nodig regelen we de toegang tot de maatschappelijke voorzieningen in het kader van Wmo en Jeugdwet. 


Attenta is de indicatiesteller voor alle Wmo voorzieningen, namelijk Hulp in Huishouding, vervoer, hulpmiddelen, begeleiding, woningaanpassingen en volgend jaar ook Beschermd Wonen. We kijken breder dan de vraag en wijzen waar nodig de weg of dragen warm over naar onze samenwerkpartners zoals Impuls die alle eerstelijns zorg biedt in Aa en Hunze, Werkplein Drentse Aa (participatiewet) etc. We ondersteunen en versterken inwoners in hun regierol als hen dat zelf tijdelijk of langdurig niet lukt. 

Attenta bestaat uit circa 36 medewerkers en is een platte organisatie. De medewerkers sociaal team werken in 4 gebiedsteams. Alle medewerkers werken zelfstandig, vanuit eigen verantwoordelijkheid en vertrouwen. We maken gebruik van de aanwezige talenten; ontwikkeling en groei worden gestimuleerd vanuit een open leer- en aanspreekcultuur.

Contactgegevens

Adres
Stichting Attenta
Spiekersteeg 1
9461 BH Gieten

Website
https://stichtingattenta.nl/

E-mailadres sollicitaties@stichtingattenta.nl

Vacatures bij Stichting Attenta

Op dit moment zijn er geen actieve vacatures. Ga naar vacatures en vind de nieuwste vacatures voor jou!