Stichting BEZINN

Verpleging, verzorging en thuiszorg

Naar vacatures

Stichting BEZINN

Stichting BEZINN (Boer en Zorg in Noord-Nederland) is een zorgaanbieder waar verschillende Zorgboerderijen (trajectuitvoerders) en kleinschalige zorgaanbieders uit Noord-Nederland zijn aangesloten. Stichting BEZINN heeft contracten met alle gemeenten in Noord-Nederland voor de Jeugdwet en WMO en daarnaast met de drie Noordelijke zorgkantoren voor cliënten met een Wlz-indicatie. Onze zorgboerderijen bieden dagbesteding, begeleiding individueel, logeren/respijtzorg en/of wonen 24/7. Cliënten die in zorg zijn hebben een indicatie vanuit de Jeugdwet, WMO of Wlz. De doelgroep is divers en verschilt per locatie: VG, LG, gedragsproblematiek, psychische problematiek, verslaving, NAH, jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen.

Contactgegevens

Adres
Stichting BEZINN
Vredeveldseweg 2
9404 CD Assen

Website
https://www.bezinn.nl/