Stichting Klein Voorhout

Algemeen

Organisatie Klein Voorhout, gevestigd in Beerta, is een organisatie die kinderen en jongvolwassenen met een beperking, verblijf en begeleiding biedt. Deze zorg kan variëren van beperkte omvang tot fulltime intensieve zorg. Klein Voorhout richt zich op de vraag vanuit het gezin en kan helpen wanneer de veiligheid of de ontwikkeling van het kind in het geding is. Wij bieden opvang voor kinderen vanaf 5 jaar tot jongvolwassenen van ongeveer 25 jaar. Voor de kinderen van 5 tot 16 jaar bieden wij een leefsituatie met 24/7 zorg met intensieve begeleiding. Voor de jongeren vanaf 16 tot 20 jaar bieden wij een intensieve kamertraining met als doel een zo groot mogelijke zelfstandigheid/zelfredzaamheid. Vanaf 20 jaar hebben wij de mogelijkheid tot het wonen in een appartement met intensieve training naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid. Daarnaast bieden wij logeermogelijkheden en dagbesteding. In ons multifunctionele gebouw is plaats voor ongeveer 40 jongeren. Klein Voorhout is HKZ gecertificeerd en is een geregistreerd leerbedrijf. Daarnaast is Klein Voorhout door de belastingdienst aangewezen als ANBI.

Naar vacatures

Contactgegevens

Adres
Stichting Klein Voorhout Rozenstraat 2
9686 RN Beerta

Website http://www.kleinvoorhout.nl

E-mailadres info@kleinvoorhout.nl