Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn

Algemeen

De Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn (SWgZ) is dé welzijnsorganisatie voor alle dorpen van de gemeente Zuidhorn. Het aanbod van de SWgZ is gericht is op participatie van diverse bewoners(groepen) waarbij eigen kracht en zelfregie de uitgangspunten zijn. In een steeds meer dorpsgerichte en vraaggestuurde aanpak zetten onze medewerkers zich in om bewoners te stimuleren elkaar te kennen en naar elkaar om te zien. De SWgZ werkt hierin nauw samen met haar ketenpartners.

Contactgegevens

Adres
Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn Postbus 15
9800 AA Zuidhorn

Website http://www.swgz.nl

E-mailadres info@swgz.nl