Stumass

Algemeen

Stumass is een jonge dynamische organisatie. In 2009 startte het eerste huis in Nijmegen voor studenten met ASS. In 2014 zijn we naar ruim 30 woningen in 18 steden gegroeid waar gemiddeld 7 studenten met ASS verblijven. Stumass heeft een duidelijke visie op zorg. In een veilige en stabiele leefomgeving wordt gewerkt aan het welbevinden, groei en ontwikkeling van jonge mensen met ASS die uitgedaagd worden hun talenten te ontplooien. Binnen de veiligheid van het beschermd wonen leveren wij zorg op maat. Stumass werkt vanuit de overtuiging dat medewerkers veel eigen verantwoordelijkheid moeten hebben in het begeleiden van studenten. Er is veel aandacht voor deskundigheidsbevordering en ontwikkeling

Contactgegevens

Adres
Stumass Nieuwe Plein 1b
6811 KN Arnhem

Website http://www.stumass.nl

E-mailadres info@stumass.nl