The Cloud

The Cloud

In the cloud werken zes (jeugd)zorgorganisaties en een grote gemeente samen met als doelstelling: hoe behouden we (jongere) medewerkers en kennis en deskundigheid voor de sector Jeugd. De samenwerkende organisaties richten zich op het bieden van een nieuw en ander perspectief voor jongeren en hun ouders. Het gebrek aan perspectief kan haar oorzaken hebben in gedragsproblemen, problemen als gevolg van verslaving, of andere belemmeringen binnen de eigen omgeving die allen samenhangen met opvoeden en opgroeien. Dit komt vooral tot uiting in ontwikkelings-, opvoedings- en gedragsproblemen. We rusten vanuit de verschillende organisaties met onze hulpverlening kinderen, jongeren en hun ouders zodanig toe dat er beperkingen of verstoringen worden weggenomen of hanteerbaar gemaakt zodat zij uiteindelijk weer zelfstandig mee kunnen doen in de maatschappij. De organisaties in the cloud bieden voor professionals een inspirerende werkomgeving waarin de kinderen en jongeren die in behandeling of begeleiding zijn centraal staan. Professionele standaards, eigen verantwoordelijkheid en een kritische blik naar eigen werk zijn belangrijke uitgangspunten binnen het werken in onze organisaties. De culturen zijn te kenmerken als informeel, vernieuwend en vooruitstrevend. De organisaties staan midden in de maatschappij.

Contactgegevens

Adres
The Cloud Rummerinkhof 2
9751SL Haren

Website http://www.zorgpleinnoord.nl

E-mailadres d.schouten@zorgpleinnoord.nl