William Schrikker Groep

Jeugdhulpverlening

Algemeen

De William Schrikker Groep (hierna WSG) biedt in elke regio gespecialiseerde jeugdhulp voor een bijzondere doelgroep. Wij bieden ondersteuning en hulp aan kinderen met een (verstandelijke) beperking of chronische ziekte, en/of aan kinderen van ouders met een beperking. De ondersteuning en hulp betreft drang (vrijwillige hulp, maar niet vrijblijvend), het uitvoeren van kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en nazorg. Ons dienstenaanbod behelst een breed spectrum, van veelvoorkomende tot zeer complexe opvoedvragen. De zorg voor kinderen en/of ouders met een beperking vraagt veel extra’s. Het gaat om thuissituaties waar ernstige opvoedproblemen zijn ontstaan. Of waar een jongere in aanraking is gekomen met het jeugdstrafrecht. Bij veel van onze cliënten is er sprake van een complexe problematiek. Een beperking is immers levenslang en heeft gevolgen op alle leefgebieden. De hulpvraag en daarbij het hulpaanbod vereisen maatwerk. Voor elke hulpvraag vanuit de cliënt en gemeenten willen we er zijn als het moet. Ons werk kan zelfstandig in de regio worden uitgevoerd of binnen een coöperatief verband met één of meerdere gecertificeerde instellingen. Onze gespecialiseerde deskundigheidsbevordering en het ontwikkelen van nieuwe interventies, is in handen van het Expertisecentrum William Schrikker

Contactgegevens

Adres
William Schrikker Groep
Postbus 12685
1100 AR Amsterdam

Website
http://www.williamschrikkergroep.nl

Vacatures bij William Schrikker Groep

Op dit moment zijn er geen actieve vacatures. Ga naar vacatures en vind de nieuwste vacatures voor jou!