Wonen met Zorg BV

Jeugdhulpverlening

Over ons

Wonen met Zorg biedt een beschermde woonomgeving voor jeugdigen waar 24-uurs zorg, professionele hulp en begeleiding aan kinderen en jongeren geboden wordt. Wonen met Zorg heeft 4 woonlocaties in de provincie Groningen. Wonen met Zorg biedt in totaal plek aan 16 jongeren met maximaal 4 woonplekken per locatie. Het accent van de begeleiding ligt op het creëren van veiligheid en het bieden van een stabiele woonplek met een voorspelbaar klimaat waarin de jongere, zo nodig, langere tijd kan verblijven. Hierbij heeft Wonen met Zorg begeleiding & coaching, educatie en ontwikkeling als belangrijke pijlers staan. In een sociaal verantwoorde woonomgeving wordt ervoor gezorgd dat de bewoners zich veilig kunnen voelen en zich kunnen ontwikkelen.

Contactgegevens

Adres
Wonen met Zorg BV
Helper Oostsingel 26-1
9722 AV Groningen

Website
http://www.wonenmetzorgbv.nl

E-mailadres marthe@wonenmetzorgbv.nl

Vacatures bij Wonen met Zorg BV

Op dit moment zijn er geen actieve vacatures. Ga naar vacatures en vind de nieuwste vacatures voor jou!