Woonzorgcentrum Van Julsingha

Woonzorgcentrum Burgemeester Van Julsingha

Het woonzorgcentrum Burgemeester van Julsingha (Delfzijl) en 't Gerack (Eemsmond) zijn onlangs bestuurlijk gefuseerd. De ambitie is om dit op termijn om te zetten in een juridische fusie om daarmee uit te komen op een sterkere organisatie in de regio. In het Woonzorgcentrum Burgemeester Van Julsingha bieden we woonruimte en alle vormen van lichte tot meer intensieve ouderenzorg zoals psychogeriatrische problematiek. 't Gerack heeft twee woonlocaties. In Hunsingoheerd in Uithuizen woont de oudere zelfstandig en leveren we gevraagde zorg. Dit woonconcept hanteren we ook in De Mieden, dat is uitgebreid met zorgappartementen en verpleeghuisplaatsen. Beide fusieorganisaties zijn kleinschalig en delen hun visie op zorg voor kwetsbare, oudere mensen. Namelijk wonen in een vertrouwde omgeving, waar de bewoner kan rekenen op persoonlijke aandacht en kwalitatief goede zorg.

Contactgegevens

Adres
Woonzorgcentrum Van Julsingha Kon. Wilhelminapark 23
9934 EH Delfzijl

Website http://www.julsinghatehuis.nl

E-mailadres info@julsinghatehuis.nl