ZORGassist

Verpleging, verzorging en thuiszorg

Algemeen

ZORGassist is de dienstverlener in de (thuis)zorg. Wij zijn gespecialiseerd in het (in onderaanneming) invullen van AWBZ en WMO functies bij zorgaanbieders. ZORGassist heeft zelf geen rechtstreekse afspraken met gemeentes en het zorgkantoor. ZORGassist wil vanuit oprechte betrokkenheid individueel gerichte zorg verlenen die voldoet aan professionele opvattingen en maatstaven - binnen de kaders van de geldende wet- en regelgeving en beantwoordt aan actuele ontwikkelingen en zorgvragen van haar cliënten. Hiertoe investeert ZORGassist in ontwikkeling van professionele kennis, ontplooiing van medewerkers, kwaliteitsverbetering van zorg, serviceverlening aan cliënten en het optimaliseren van samenwerkingsrelaties.

Contactgegevens

Adres
ZORGassist
Apolloweg 11
8938 AT Leeuwarden

Website
http://www.zorgassist.nl

Vacatures bij ZORGassist

Op dit moment zijn er geen actieve vacatures. Ga naar vacatures en vind de nieuwste vacatures voor jou!