ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Zoek hier in vacatures

Uitgebreid zoeken

Subsidie

12,5 Miljoen euro om werknemers gezond te houden
Nieuw aanvraagtijdvak duurzaame inzetbaarheid regio’s en sectoren

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt € 12,5 miljoen beschikbaar voor projecten om werkenden langer gezond en vitaal aan het werk te houden. De subsidie kan worden aangevraagd door Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners. Daarmee kunnen zij plannen financieren die leiden tot beleidsvorming, onderzoek, monitoring, pilots of voorlichting ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Dat kan gaan over gezond en veilig werken, goed werkgeverschap en arbeidsmobiliteit. “Het is heel belangrijk dat mensen met plezier en gezond blijven werken. Daar investeren we graag in”, zegt Klijnsma.


De aanvraagperiode loopt van 25 september tot en met 13 oktober 2017.


Aanvullende informatie
Voorlichtingsbijeenkomst

Advies en ledenvoordeel