ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Zoek hier in vacatures

Uitgebreid zoeken

Interview met Daniëlle Kramer van Zorggroep Drenthe

Re-integratie tweede spoortrajecten bij ZorgpleinNoord; gedegen advies door betrokken adviseurs

Daniëlle Kramer is Verzuimcoördinator bij Zorggroep Drenthe. Sinds 2002 is zij werkzaam bij Zorggroep Drenthe, en naast Verzuimcoördinator ook werkzaam als P&O Adviseur, samen met drie andere collega’s.
Zorggroep Drenthe is in 2007 ontstaan uit een fusie tussen de woonzorgcentra De Vijverhof in Assen, De Wenning in Rolde, het Else van der Laanhuis in Eelde, De Wester Es in Beilen en Tienelswolde in Zuidlaren en in een latere fase De Noorderkroon in Roden.
Zorggroep Drenthe verleent intra- en extramurale zorg aan ouderen, waarbij wonen, welzijn en zorg zoveel mogelijk in samenhang worden benaderd. Hierbij staat voorop dat de cliënten, naast dat ze goede zorg krijgen, ook mooi en veilig wonen, lekkere maaltijden krijgen, zinvolle activiteiten/bezigheden hebben en begeleid worden waar nodig.

Daniëlle, kan je wat vertellen over jouw functie als Verzuimcoördinator?
“Als Verzuimcoördinator houd ik mij bezig met alle werkzaamheden met betrekking tot verzuim en de voortgang van de re-integratieprocessen, conform de Wet Verbetering Poortwachter. Als Verzuimcoördinator heb ik een signalerende, adviserende en sturende rol.
Als een medewerker ziek wordt, wordt er een Casemanager benoemd, dit is de leidinggevende van de betreffende locatie/thuiszorg. Tot aan de zesde ziekteweek ben ik er globaal bij betrokken en kan, indien gewenst, om advies en ondersteuning worden gevraagd. Na zes weken, als de probleemanalyse wordt opgesteld, komen wij meer in beeld en word ik, of een collega P&O Adviseur als vaste ‘begeleider’ bij het verdere proces betrokken. Daarnaast is het mijn rol om te adviseren en mee te denken, op allerlei vlakken bij het proces rondom arbeidsongeschiktheid en wetgeving. Ook behoren daar de contacten bij zoals de re-integratietrajecten via ZorgpleinNoord. Daarnaast hebben wij een aantal keer per jaar een SMT (sociaal medisch team) en na elk spreekuur van de bedrijfsarts hebben we overleg. De bedrijfsarts is één keer per week bij ons op locatie, waardoor we korte lijnen, regelmatig contact en goede communicatie hebben.”

Wat is jouw rol als Verzuimcoördinator binnen het verzuimbeleid van Zorggroep Drenthe?
“Zorggroep Drenthe heeft het verzuimbeleid zo ingericht dat we zelf de regie willen houden, met korte lijnen en een zelfstandige bedrijfsarts bij ons op locatie.” Dat dit actieve en preventieve beleid zijn vruchten afwerpt is goed te merken. Daniëlle vertelt: “Ons streven is een gemiddeld verzuim van 4%. Hier slagen wij al jaren aardig in. Afgelopen jaar hadden we een verzuim van 4,33%.
De verantwoordelijkheid voor het verzuim ligt op de locaties, bij de Casemanager, die ondersteund wordt door Teamleiders, en uiteraard ook bij de medewerker zelf. Hiervoor hebben wij bewust gekozen: zo zijn alle betrokkenen zich bewust van het verzuim en wat het proces hierbij voor verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Wij willen medewerkers hierop wijzen, maar zijn ook nadrukkelijk hiermee een verantwoordelijke werkgever, door tijdig de juiste informatie te geven en samen te kijken naar de mogelijkheden.

Daarnaast heb ik een signalerende en daarmee preventieve rol. Ik heb regelmatig overleg en afstemming met onder andere de bedrijfsarts, samen kijken we welke preventieve maatregelen we kunnen nemen. De zorg voor cliënten wordt zwaarder. Hiertoe nemen wij tijdig maatregelen, zoals bijvoorbeeld de aanpassing van tilliften. Zowel medewerkers als leidinggevenden weten je te vinden. Ik vind het belangrijk om ze goed te kunnen adviseren en ondersteunen.

Welke activiteiten ondernemen jullie om arbeidsongeschikte medewerkers te begeleiden?
Wij maken gebruik van Raet verzuimmanager: hiermee worden verzuimacties geautomatiseerd aangestuurd, ook met het oog op de Wet Verbetering Poortwachter. Het systeem geeft aan wanneer je welke actie moet ondernemen.
Daarnaast hebben we een verzuimreglement en een verzuimprotocol. Het verzuimreglement is onderdeel van het verzuim- en arbeidsomstandighedenbeleid en bevat regels die Zorggroep Drenthe aan haar medewerkers, stagiaires en vakantiekrachten stelt.
Verder, en ook heel belangrijk: goede communicatie en informatie. Dit begint al bij introductie. Hier maakt de nieuwe medewerker kennis met de organisatie, krijgt onder andere informatie over het verzuimbeleid, het verzuimreglement en uitleg over wet- en regelgeving. Als de medewerker langer dan zes weken ziek is krijgt hij/zij de folder: “Ik ben ziek, wat nu?“ Deze folder bevat praktische en overzichtelijke informatie over het verzuimreglement en de wet- en regelgeving. Zorggroep Drenthe kijkt niet naar wat de zieke medewerker niet kan, maar vooral naar wat hij/zij nog wél kan.”

Zorggroep Drenthe neemt sinds 2014 re-integratie trajecten tweede spoor af bij ZorgpleinNoord. Kan je wat vertellen over de samenwerking en de begeleiding door ZorgpleinNoord van de kandidaten?
“Wij werken al geruime tijd samen met ZorgpleinNoord, maar inderdaad sinds medio 2014 met betrekking tot tweede spoortrajecten. Wij hebben eerst een kennismakingsgesprek gehad en de werkwijze besproken. Wij vinden het zeer belangrijk dit zorgvuldig te doen.
Ik ervaar zelf een goede communicatie en afstemming met Annette Hopman en Ronald Millekamp, de adviseurs van ZorgpleinNoord die de kandidaten begeleiden. Dit krijgen wij ook van de kandidaten terug; Annette en Ronald nemen de tijd voor ze, leven zich goed in in de persoonlijke situatie en hebben regelmatig contact. Als medewerkers gedwongen moeten zoeken naar ander werk hebben ze al heel wat meegemaakt en nemen veel bagage met zich mee. De adviseurs begrijpen dit en nemen dit mee in het proces. Alleen op deze manier kan een medewerker er sterker van worden.”

“Als zich weer een tweede spoortraject aandient is het dan ook absoluut de intentie om dit weer door ZorgpleinNoord te laten begeleiden,” aldus Daniëlle.

Maken jullie ook gebruik van outplacement en/of coachingstrajecten?
Gelukkig hebben we nauwelijks outplacementtrajecten, maar in principe doen we die begeleiding zelf. Ook coachingstrajecten pakken we zelf op. Wij ondersteunen medewerkers op allerlei vlakken.
Tot slot, en mooi samengevat, vertelt Daniëlle: “Wij hebben ons verzuimbeleid zo ingericht dat wij als werkgever zelf de regie houden, met een preventief en actief beleid, samen met een zelfstandige bedrijfsarts, met korte lijnen en duidelijke en open communicatie, wat resulteert in een laag verzuim.”

Advies en ledenvoordeel