ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Zoek hier in vacatures

Uitgebreid zoeken

Informatiebijeenkomst tweede tijdvak SectorplanPlus 29 mei 2018

Het tweede tijdvak voor SectorplanPlus is geopend!

Uiteraard zijn er vragen over de inhoud van de subsidie, de voorwaarden, het aanvragen. Daarom organiseert ZorgpleinNoord 2 informatiebijeenkomsten om duidelijkheid te geven over SectorplanPlus.

Deze gratis informatiebijeenkomst is bedoeld voor arbeidsorganisaties die tot de volgende doelgroep behoren:
Arbeidsorganisaties actief in de sector Zorg- en Welzijn waarvan de activiteiten direct, geheel of gedeeltelijk bekostigd worden uit hoofde van de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of de Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG).

Er kunnen zich maximaal twee personen per organisatie aanmelden.

Programma

  • Algemene informatie over het SectorplanPlus
  • Verschillen tussen het eerste en tweede tijdvak
  • De aanvraagprocedure
  • Gelegenheid tot het stellen van vragen over het SectorplanPlus

Datum

14 mei 2018, 14.00 – 16.00 uur
29 mei 2018, 14.30 – 16.30 uur

Locatie

ZorgpleinNoord
Rummerinkhof 2
9751 SL Haren

Advies en ledenvoordeel