ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Zoek hier in vacatures

Uitgebreid zoeken

Anders organiseren biedt mogelijkheden voor medewerker niveau 2 bij ZZWD

‘We ervaren als ZZWD, net als andere instellingen, een toenemend tekort aan verzorgenden en verpleegkundigen. Als zorginstellingen vissen we allemaal in dezelfde vijver. Willen we de zorg voor de toekomst zo houden als nu dan zullen we anders moeten kijken naar de inzet van medewerkers en daarbij alle niveaus moeten betrekken’

lees het hele artikel


ZZWD speelt goed in op de huidige ontwikkelingen in de zorg waarin de leefwereld van de klant steeds meer het uitgangspunt is, daarnaast op de toenemende tekorten aan personeel in zorg en welzijn. De uitdaging voor de VVT-sector wordt de werkorganisatie zo in te richten dat er plek is voor lager opgeleide professionals die, met verkorte scholingen en met behulp van technologie, kunnen worden ingezet in ondersteunende functies.

Dit vraagt wel een andere manier van kijken naar het zorgproces. Het loslaten van bestaande functiekaders en kijken wat de cliënt echt nodig heeft.


Wilt u meer weten over dit onderwerp? Kom dan naar de naar voor bijeenkomst 'Verantwoordelijkheid nemen voor niveau 2' op donderdag 22 maart van 14.00 tot 16.00.

Advies en ledenvoordeel