ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Zoek hier in vacatures

Uitgebreid zoeken

Noordelijk sectorplan geeft ruim 3.400 medewerkers in zorg kwaliteitsimpuls en krijgt een vervolg

In Noord-Nederland hebben maar liefst 3.424 medewerkers van 43 zorgorganisaties een scholingstraject afgerond met behulp van financiële ondersteuning van het sectorplan Zorg Noord-Nederland. De sectorgelden waren bedoeld om de competenties van medewerkers te vergroten, zodat zij in staat zijn in te spelen op de veranderingen in de zorg. Daarmee blijven zij behouden voor de sector. Dankzij het succes van de besteding van de sectorgelden werd onlangs besloten een vervolg te geven op de sectorplannen.


Noord-Nederland

ZorgpleinNoord, werkgeversverband in zorg en welzijn in Noord-Nederland, voerde de regie op de uitvoering van het Sectorplannen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had in totaal 6 miljoen euro aan subsidie beschikbaar gesteld voor zorgorganisaties in Noord-Nederland. De werkgevers droegen ook hun steentje bij aan de scholing met ruim 24 miljoen euro. Er deden 19 Groningse, 16 Drentse en 8 Friese organisaties mee aan het sectorplan.


Vervolg

Inmiddels is duidelijk geworden dat het sectorplan een vervolg krijgt als SectorplanPlus. Landelijk wordt 70 miljoen beschikbaar gesteld. ZorgpleinNoord is verantwoordelijk voor SectorplanPlus Noord-Nederland. De contouren van het plan zijn inmiddels vastgesteld. De definitieve invulling zal binnenkort duidelijk worden.


Wilt u meer weten? Kijk dan op https://zorgsectorplannoord.nl/

Advies en ledenvoordeel