ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Zoek hier in vacatures

Uitgebreid zoeken

Onderwijs- en arbeidsmarktpublicatie: Leiden we voldoende mensen op voor onze sector?

Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten
09-10-2018 Leiden we genoeg mensen op in Groningen en Drenthe voor de zorg- en welzijnssector? Deze vraag staat centraal in de gezamenlijke onderwijs- en arbeidsmarktpublicatie van NetwerkZON en ZorgpleinNoord. In de publicatie komt aan bod hoe de aansluiting nu is tussen het aantal mensen in opleiding en de gevraagde instroom vanuit het onderwijs door werkgevers. Hoe groot zijn de verwachte tekorten (of overschotten) per kwalificatie en worden er per kwalificatie de juiste aantallen opgeleid? Welke gezamenlijke acties zijn nodig om de aansluiting te verbeteren? Is het überhaupt wel mogelijk om gezien de ontgroening en vergrijzing genoeg (jonge) mensen op te leiden of moeten we het over een andere boeg gooien wat betreft het opleiden en ontwikkelen van zorg- en welzijnsprofessionals?

Dit najaar verschijnt de gezamenlijke onderwijs- en arbeidsmarktpublicatie, maar we delen nu al een aantal opvallende zaken:

  • Het aantal studenten dat koos voor een voltijd/bol-zorgsopleiding is de afgelopen vijf jaar alleen maar gestegen. De instroom in een bbl-zorgopleiding of sociaal agogische opleiding zat tussen 2013 en 2016 in een dip.
  • Maar tien procent van de deelnemers in een zorg- en welzijnsopleiding verlaat de opleiding zonder diploma. Kan dit (studie)rendement nog omhoog?

De publicatie en haar resultaten worden besproken in de diverse onderwijs- en arbeidsmarktplatforms in Groningen en Drenthe om samen acties te formuleren. Binnen RAAT werken we met deelnemende organisaties ook aan het opleiden en ontwikkelen van professionals voor nu en in de toekomst

Advies en ledenvoordeel