ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Zoek hier in vacatures

Uitgebreid zoeken

Vraag naar Noordelijk zorg en welzijnspersoneel bereikt opnieuw een recordhoogte.

Afgelopen jaar (2017) werden er meer dan 10.000 vacatures geplaatst op de website van ZorgpleinNoord. Een stijging van 46% ten opzichte van het ‘oude record’ van 7.199 vacatures in 2016.De meeste vacatures, ongeveer één op de vijf, waren er voor de functie van verpleegkundige (mbo en hbo samen). Daarbij was er veel vraag maar verzorgenden, sociaal pedagogisch en (para)medisch personeel. De top drie van het aantal vacatures naar branche bestaat uit: verpleging, verzorging en thuiszorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg.

Naar verwachting zal de vraag naar zorg- en welzijnspersoneel de komende jaren niet afnemen. Door de vergrijzing en ontgroening van bevolking van Noord-Nederland blijft het aantal zorgvragers de komende twintig jaar toenemen en neemt het aantal zorgverleners af.

In deze factsheet vindt u een meer informatie over het aantal vacatures naar provincie, branche en functiegroep.

Advies en ledenvoordeel