ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Zoek hier in vacatures

Uitgebreid zoeken

Tijdelijke subsidieregeling meer werk voor vijftigplussers

Het ministerie van SZW heeft een tijdelijke subsidie beschikbaar gesteld, met als doel om meer vijftigplussers een kans te geven op werk.

Kleinschalige innovatieve projecten, die zich richten op het toegankelijk maken van werk voor vijftigplusser worden voor maximaal 1,5 jaar ondersteund. Deze projecten moeten naast de opbrengsten van het project zelf ook een vernieuwende methodiek opleveren die werkgelegenheid die anders niet zichtbaar of beschikbaar is, ontsluit. Zowel verengingen als stichtingen mogen een aanvraag indienen. Een toegekend project begint uiterlijk op 1 oktober 2017. De projectduur is maximaal anderhalf jaar. Het aan te vragen subsidiebedrag bedraagt ten minste € 125.000,- en ten hoogste € 750.000,- Het kabinet stelt in totaal 3 miljoen euro beschikbaar, het zogenaamde subsidieplafond. De minister verdeelt het beschikbare bedrag op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidieaanvragen kunnen digitaal worden ingediend van 10 april 2017 tot en met 7 mei 2017 bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.


http://www.stvda.nl/~/media/Files/Stvda/Thema/arbeidsmarkt/20170406-perspectief-50plus/20170406-meer-werk-50plus-flyer.ashx


terug naar het overzicht

Advies en ledenvoordeel