ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Zoek hier in vacatures

Uitgebreid zoeken

Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT)

De arbeidsmarkt in zorg en welzijn heeft te maken met grote uitdagingen. Naast de zichtbare tekorten aan zorg- en welzijnsprofessionals, heeft de sector ook te maken met een toenemend aantal ouderen, een toenemende complexiteit van zorg en (technologische) ontwikkelingen die andere eisen stellen aan organisaties en huidig en toekomstig personeel.

RAAT

Op landelijk, regionaal en organisatieniveau is veel aandacht voor de tekorten in de zorg. Vlak voor de zomer heeft RegioPlus het Landelijk Actieplan Aanpak Tekorten opgesteld. Dit gaat ZorgpleinNoord in samenspraak met haar leden vertalen naar een Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT). Het regionale plan sluit aan bij de al bestaande initiatieven én de regionale arbeidsmarktbehoeften en -omstandigheden.

Regionale aanpak

ZorgpleinNoord is gestart met het ophalen van aandachtsgebieden en oplossingsrichtingen tijdens de bestuurdersdialogen. De schaarste staat hier centraal. Maar ook het opnieuw vormgeven van de arbeidsmarkt is noodzakelijk om een structurele oplossing te vinden. Veel organisaties in Noord-Nederland werken al hard aan oplossingen of hebben deze in voorbereiding. Hierbij wordt samenwerking gezocht met verschillende partijen als onderwijs en de (gemeentelijke) overheden.

Met het regionale actieplan worden de krachten gebundeld, versterking gezocht en nieuwe, innovatieve coalities gestimuleerd. Samenwerken en gezamenlijke (regionale) acties zijn nodig om de problemen écht aan te kunnen pakken, resultaten te boeken en een toekomstbestendige arbeidsmarkt op te bouwen.

Actielijnen RAAT: Naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt voor een leefbare regio’

In de aanpak van de regio Noord-Nederland staan vijf actielijnen centraal.

1. Werken nu en in de toekomst
2. Instroom en behoud
3. Opleiden en ontwikkelen
4. Kennisverzameling en verspreiding
5. Imago


Stand van zaken

Op dit moment wordt verbinding gezocht met Zorg & Welzijnsorganisaties en andere relevante partijen in de regio om de actielijnen verder uit te werken. Het doel is om een regionaal actieplan te komen waarin alle organisaties zich kunnen vinden en waaraan iedereen zich wil committeren. De officiële startbijeenkomst en ondertekening van het regionale actieplan is gepland op 18 januari2018.

Mocht u willen meedenken in (onderdelen) van de programmalijnen of wilt u meer informatie over RAAT dan kunt u dit laten weten via aanpaktekorten@zorgpleinnoord.nl

Advies en ledenvoordeel