ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Zoek hier in vacatures

Uitgebreid zoeken
Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten

Actielijn 2: Instroom en behoud

Om de personeelstekorten in zorg en welzijn het hoofd te bieden, is nieuwe instroom hard nodig, maar moeten organisaties ook koesteren wat ze al hebben. De verleende zorg, de kwaliteit ervan en de aantrekkelijkheid van de sector worden bepaald door de medewerkers. Goed werkgeverschap én goed werknemerschap vormen de sleutel tot het behouden van de huidige medewerkers en het verhogen van de instroom. In actielijn 2 van het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) zetten organisaties uit de drie noordelijke provincies zich in voor de ambitie om:

 • de instroom te verhogen
 • een leven lang leren en het maken van ‘gezonde’ keuzes in het denken van de zorgprofessionals te verankeren.

Dit vertaalt zich in speerpunten voor de korte en middellange termijn:

Korte termijn:

1. Verhogen instroom:
 • Vanuit verschillende wegen (onderwijs, zij-instroom, instroom)
 • Vanuit verschillende (potentiële) doelgroepen

2. Meer willen werken is meer kunnen werken
 • Uitbreiding uren in huidige functie
 • Combinatiefunctie; functie-inhoud verbreden (bij één werkgever)
 • Combibaan (bij twee werkgevers)

3. Goed werkklimaat is gezonder werken

Middellange termijn:

1. Permanent leren = brede inzetbaarheid en mobiliteit
 • Scholing
 • Maatwerk en flexibilisering
 • Onderwijs in de praktijk

2. Perspectief bieden = zien van de mogelijkheden
 • Inzicht ontwikkelmogelijkheden en bijbehorend perspectief
 • Inzicht passende vacatures (regionale portal)

3. Doen waarvoor je bent opgeleid
 • Implementatie ‘Beter laten’ handelingen
 • Regeldruk: Implementatie ‘(Ont)regel de zorg’
 • Taakherschikking, job-carving en job-crafting

4. Creëren van mobiliteit

Meer weten of participeren in Actielijn 2?

Neem contact op met:
Projectleider RAAT Actielijn 2: Instroom en behoud
Wendy Koolhaas
Telefoon: 050-5757470
E-mail: w.koolhaas@zorgpleinnoord.nl

Op de hoogte blijven van RAAT? Abonneer je op de RAAT-nieuwsbrief.

Advies en ledenvoordeel