ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Zoek hier in vacatures

Uitgebreid zoeken

Nieuwsberichten

Save the date - dinsdag 25 september: Themabijeenkomst data en gezondheid

17-07-2018 - Er worden ontzettend veel gezondheidsgegevens verzameld. Door zorgprofessionals, maar ook door onszelf (al dan niet ongemerkt) via wearables, sensoren, social media, etc. Een groeiend aanbod van technologieën zorgt er voor dat deze informatie die ver...

Lees meer »

Behoud van medewerkers: het fundament voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt

13-07-2018 - Hoe kunnen we de huidige en toekomstige professionals behouden voor de sector Zorg en Welzijn in Noord-Nederland. Welke visie hebben we hierop, waar liggen de prioriteiten en hoe pakken we dit aan binnen de regio? Behoud van medewerkers vraagt om aan...

Lees meer »

Groningse ouderenzorgorganisaties werken samen om medewerkers te behouden én aan te trekken

09-07-2018 - Op maandag 9 juli ondertekenden ouderenzorgorganisaties uit de provincie Groningen het convenant Verpleeghuizen Zorgkantoorregio Groningen; Thuis in het verpleeghuis, waarmee ze zich verbinden aan een gezamenlijke en regionale aanpak van de tekorten ...

Lees meer »

Drentse ouderenzorgorganisaties slaan handen ineen: Samen verantwoordelijk om medewerkers te behouden voor de Drentse zorg

28-06-2018 - Op woensdag 27 juni ondertekenden bestuurders van ouderenzorgorganisaties in Drenthe een convenant om geen medewerkers verloren te laten gaan voor de ouderenzorg. In het verleden is dat wel aan de orde geweest. Vanuit het besef dat: iedere zorgmedew...

Lees meer »

Convenant Personalized & Customized Health Groningen ondertekend

28-06-2018 - Onder toeziend oog van gedeputeerden Patrick Brouns en Eelco Eikenaar tekenden op 28 juni jl zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs, mkb en maatschappelijke organisaties in Groningen het convenant Personalized & Customized Health (PCH) Groninge...

Lees meer »

Tweede expertmeeting zorgtechnologie: Visie en strategie

21-06-2018 - Hoe kunnen zorg- en welzijnsorganisaties aan de slag met zorgtechnologie en wat zijn de tips & tricks? Tijdens de tweede Expertmeeting op 21 juni wisselenden 27 aandachtsfunctionarissen zorgtechnologie ervaringen en inzichten uit aan de hand van ...

Lees meer »

Denktank voor onderwijsvernieuwing en vernieuwend opleiden

14-06-2018 - In Actielijn 3 van RAAT staat onderwijsvernieuwing en vernieuwend opleiden centraal. Er zijn in Noord-Nederland al heel veel mooie initiatieven op dat gebied, maar dat weten organisaties lang niet altijd van elkaar. Door een denktank in te richten me...

Lees meer »

Instroomtraject zij-instromers doktersassistent en triagist

01-05-2018 - De drie noordelijke organisaties van huisartsenspoedposten, de Centrale Huisartsendienst Drenthe, Doktersdienst Groningen en Dokterswacht Friesland, starten in samenwerking met ZorgpleinNoord een gezamenlijk traject voor zij-instromers die een opleid...

Lees meer »

Anders werken en anders kijken biedt meer perspectief

01-05-2018 - 12 maart jl. werd Zijne Majesteit de Koning verwelkomt door Johan Brongers (Voorzitter Regioplus en voorzitter van de RvT ZorgpleinNoord). Het bezoek van Koning Willem-Alexander vond plaats in het kader van de start van de Week van Zorg en Welzijn. D...

Lees meer »

Ministerie van VWS enthousiast over regionale ketenstage Verpleegkunde

01-05-2018 - De Hoven vermeldt in haar communicatie dat het concept Ketenstage ‘Student volgt cliënt’ van de Hanzehogeschool als best practice opgenomen in het actieprogramma. Op dinsdag 17 april 2018 heeft Erik Gerritsen, Secretaris Generaal van het ministerie v...

Lees meer »

Advies en ledenvoordeel