ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Zoek hier in vacatures

Uitgebreid zoeken

SectorplanPlus Zorg & Welzijn

Wat is SectorplanPlus?

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in zorg en welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op:

  • Nieuwe instroom
  • Met ontslag bedreigde werknemers
  • Opscholing binnen de organisatie (om ruimte creëren voor nieuwe instroom) via kwalificerende scholing
  • Scholing van praktijk- en werkbegeleiders.


Subsidie uit het SectorplanPlus komt in de periode van 2017-2021 op basis van cofinanciering via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties in verschillende tijdvakken beschikbaar voor werkgevers in zorg en welzijn. Voor de scholingsactiviteiten gericht op instroom voor het SectorplanPlus heeft het ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna VWS) € 320 mln. gereserveerd, waarvan het grootste deel (circa € 260 mln.) is geoormerkt voor de verpleeghuissector. De overige middelen (circa € 60 mln.) is voor de andere sectoren in zorg en welzijn.


Waarom SectorplanPlus?
De huidige én toekomstige situatie op de arbeidsmarkt vraagt om een extra impuls. Het ministerie van VWS onderschrijft dit belang en ondersteunt werkgevers via SectorplanPlus met deze enorme investering in het menselijk kapitaal: de professionals in Zorg en Welzijn.


Tot en met 2022 stijgt de werkgelegenheid in Zorg en Welzijn met bijna 200 duizend personen. Als we nu niets extra doen, kan het tekort aan zorgprofessionals oplopen tot tussen 100 duizend en 125 duizend personen. Deze opgave vraagt een enorme inzet op het aantrekken van nieuwe mensen voor de sector. Tegelijkertijd en minstens zo belangrijk, is het behoud van mensen voor de sector. Daartoe is gerichte actie nodig om het tekort aan personeel in Zorg en Welzijn te kunnen ondervangen.


Om de geformuleerde ambitie te bereiken is het nodig om buiten de gebaande paden en bestaande functies te denken. Middels het gebruik maken van SectorplanPlus onderschrijven werkgevers de ‘Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT)’, en ook de uitgangspunten van de ‘Arbeidsmarktagenda 2023: Zorg voor ouderen’, en nemen zij verantwoordelijkheid om samen op te leiden voor de regio, mensen te behouden voor de regio en te werken aan een optimale inzet van zorgprofessionals.


Welke activiteiten zijn subsidiabel?

Werkgevers in Zorg en Welzijn kunnen in de periode 2017-2021 in verschillende tijdvakken (tranches) intekenen voor subsidie uit SectorplanPlus. Hiervoor stellen zij een scholingsplan op. De activiteiten die vanuit SectorplanPlus in aanmerking komen, zijn:

A. Kwalificerend Beroepsonderwijs: mbo beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

B. Kwalificerend Beroepsonderwijs: hbo duaal

C. Training en opleiding: lang (minimaal 16 dagen)

D. Training en ontwikkeling: middellang (vanaf 5 tot en met 15 dagen)

E. Training en ontwikkeling: kortdurend (tot en met 4 dagen)


De opleidingsprojecten die voor subsidie in aanmerking komen zijn voor professionals in zorg en die in de cliëntenzorg werkzaam zijn (primair proces). Deze zijn te vinden in het programma van eisen en zijn te vinden op www.sectorplanplus.nl. In aanvulling op de cliëntgebonden functies worden ook scholingsactiviteiten gericht op het toerusten van werk- en/of praktijkbegeleiders, die immers de nieuwe instroom adequate begeleiding moeten bieden gesubsidieerd.


Aanvraagprocedure tweede tijdvak

Het tweede tijdvak van het SectorplanPlus was geopend van 1 mei 2018 tot en met 15 juni 2018. Het indienen van een aanvraag was noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan de subsidieregeling in dit tijdvak.Voor het tweede tijdvak was € 80 miljoen beschikbaar.

Ook in het tweede tijdvak is ruimschoots ingetekend op de subsidie voor SectorplanPlus. Het ministerie van VWS heeft de aanvraag van RegioCoöp in behandeling. Mede vanwege een samenhang met de recent opgezette Commissie Werken in de zorg duurt het iets langer voordat een definitief besluit genomen kan worden over deze aanvraag. Gezien het grote belang van het Actieprogramma Werken in de zorg en de urgentie van de problematiek is het streven om de scholingstrajecten zo veel als mogelijk te kunnen honoreren. Daartoe beziet VWS op dit moment onder meer of budgettair nog aanvullende mogelijkheden gecreëerd kunnen worden. In de eerste week van september zal VWS uitsluitsel geven.

Zie voor meer informatie www.sectorplanplus.nl


Meer informatie over het SectorplanPlus in de regio Groningen, Friesland of Drenthe, kan aangevraagd worden bij ZorgpleinNoord, sectorplanplus@zorgpleinnoord.nl of tel. 050-5757470.

Agenda 2018 SectorplanPlus ZorgpleinNoord

DatumThemaTijd
6 september SABA vragen 13.00u – 16.00u
13 september SABA vragen 13.00u – 16.00u
18 september Workshop SABA 12.30u – 16.30u
27 september SABA vragen 9.00u – 12.00u
4 oktober SABA vragen 13.00u – 16.00u
11 oktober SABA vragen 13.00u – 16.00u
18 oktober Bijeenkomst SPP 13.00u – 16.00u
23 oktober SABA vragen 13.00u – 16.00u
30 oktober SABA vragen 13.00u – 16.00u
8 november SABA vragen 13.00u – 16.00u
15 november Workshop SABA 12.30u – 16.30u
20 november SABA vragen 13.00u – 16.00u
29 november SABA vragen 13.00u – 16.00u
6 december SABA vragen 13.00u – 16.00u
13 december Bijeenkomst SPP 13.00u – 16.00u
20 december SABA vragen 9.00u – 12.00u


SABA vragen:
U kunt zich opgeven voor SABA vragen, als u een of meerdere specifieke vragen heeft over het gebruik van het portal. Tussen de tijd die vermeld staat kunt u langskomen met uw vragen en zal een medewerker van ZorgpleinNoord u daarmee helpen. Geef a.u.b. wel van tevoren op dat u langskomt, zodat wij hier rekening mee kunnen houden. Klik hier om u aan te melden.

Workshop SABA
Tijdens de workshop SABA, nemen we het hele portal door. Ook gaan we dieper in op alle zaken omtrent documenten die nodig zijn en wat wel en niet is toegestaan bij de registratie. Klik hier om u aan te melden.

Informatiebijeenkomst SPP
Bij de bijeenkomsten SectorplanPlus willen wij zoveel mogelijk op de actuele stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen ingaan. Ook zijn wij benieuwd naar uw ervaringen en waar u tegenaan loopt tijdens de aanvragen en registraties. Klik hier om u aan te melden.

Advies en ledenvoordeel