ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Zoek hier in vacatures

Uitgebreid zoeken

Vacaturedetails

terug naar overzicht

Overig
Manager Coöperatie Westerwolde
Publicatiedatum: 12-10-17

|

Sollicitatietermijn: 31-10-17

|

Vacaturenummer:Uren:
16 uur
Salaris:
-
CAO:
Huisartsenzorg
Ingangsdatum:
zo spoedig mogelijk
Arbeidsovereenkomst:
Bepaalde tijd
Opleidingsniveau:
HBO

Functiebeschrijving

De Coöperatie Westerwolde e.o. UA is een samenwerkingsverband van zeven huisartspraktijken in de regio Westerwolde. De praktijken hebben allen te maken met vergelijkbare ontwikkelingen en uitdagingen in de zorg. Om de huisartsen te ondersteunen en te adviseren in deze materie zoekt de coöperatie op korte termijn een Manager Coöperatie Westerwolde.

 

De coöperatie bestaat uit 7 huisartspraktijken die gevestigd zijn in een aantal dorpen in het landelijke en bosrijke Westerwolde. Gezamenlijk hebben zij de zorg voor meer dan 20.000 patiënten. Om de zorg goed uit te kunnen voeren heeft elke huisartspraktijk doktersassistenten, apothekersassistenten, praktijkondersteuners en Hidha’s in dienst. Een groot deel van de praktijken is apotheekhoudend en hanteert hetzelfde automatiseringssysteem (HIS).
Alle praktijken zijn gecertificeerd of zitten in het traject voor certificering.

 

In 2015 zijn de huisartsen een samenwerkingsverband met elkaar aangegaan om de lasten voor de individuele huisarts te verlichten. Deze coöperatie heeft als doel de artsen te ondersteunen op gemeenschappelijke praktijkaspecten. De afgelopen twee jaar zijn hiervoor al diverse ontwikkelingen in gang gezet door een coördinator.

 

De manager heeft als doel om voorstellen te doen ten aanzien van het te voeren beleid, dit beleid te vertalen naar concrete voorstellen, het doorberekenen van de financiële consequenties, draagvlak te creëren voor de keuzes en werkwijze en de realisatie van het beleid te bewaken. De manager wordt ook geacht een bijdrage te leveren aan het verder ontwikkelen van de onderlinge samenwerking van de praktijken.
De manager dient zich te richten op een aantal onderwerpen:
- Praktijk overstijgende vraagstukken m.b.t. ICT, Personeel
- Nieuw beleid in de gezondheidszorg tot zich nemen, consequenties voor de praktijken/coöperatieleden in kaart brengen en voorstellen hoe hiermee om te gaan
- Fungeren als aanspreekpunt voor derden, zoals zorgverzekeraars, overheden, leveranciers, etc. .
- Ontwikkelen van inkoopbeleid en coördinatie van de inkoop (medicatie, materialen)
- Ondersteunen bij het borgen van kwaliteitscertificering.


Functie-eisen

We verwachten van een kandidaat dat hij/zij aan de volgende functie eisen voldoet:

 • minimaal HBO niveau, gericht op management of bedrijfskunde
 • kennis van en ruime, relevante werkervaring in de (eerstelijns)zorg
 • kennis en ervaring op financieel gebied (budgetten, financiële scenario’s),
 • initiatiefrijk, innovatief, proactief en ondernemend
 • ervaring met advisering en begeleiding
 • voldoende communicatieve (mondeling en schriftelijk) en sociale vaardigheden (voorzitten overleg, jaarplan schrijven)
 • kunnen omgaan met weerstand
 • analytisch vermogen
 • oog voor nieuwe ontwikkelingen in de (eerstelijns) zorg
 • flexibele werkhouding (zowel qua uren als locatie)
 • in bezit van rijbewijs en auto (je bezoekt alle aangesloten huisartspraktijken)
 • inzicht in vraagstukken op het gebied van financiën, regelgeving en personeelsbeleid

Nadere informatie

De standplaats voor deze functie is flexibel; (deels) werken vanuit huis is bespreekbaar. Van de manager wordt verwacht dat hij/zij alle praktijken geregeld bezoekt en van advies en informatie voorziet.

De voorkeur gaat uit naar een ZZP-er, maar geïnteresseerde kandidaten die in loondienst willen werken, worden ook van harte uitgenodigd om te reageren.
Het betreft een contract van in eerste instantie een jaar, met de optie tot verlenging.

Een uitbreiding van taken en/of uren in de toekomst is mogelijk.

Uitgangspunt voor de Salariëring is de cao Huisartsenzorg

De invulling van de functie zal gericht zijn op de taakomschrijving zoals beschreven door zorgverzekeraar Menzis (Module praktijkmanagement, zie https://www.menzis.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/huisartsen-multidisciplinaire-zorg/contractering/inkoopbeleid-2017/praktijkmanagement )


Overige informatie

Voor meer informatie over de functie inhoud en de procedure kunt u terecht bij de heer Gerard Tros, telefoon 050-3666448 of email g.tros@elann.nl

Sollicitatie richten aan

U kunt tot 1 november 2017 reageren door uw motivatiebrief met CV te sturen naar:

De heer Gerard Tros

Personeelsadviseur ELANN

per mail naar g.tros@elann.nContactgegevens

Damsterdiep 191 e

9713 EC Groningen

http://www.elann.nl

Meer informatie

Contactgegevens locatie


Groningen Damsterdiep 191-e

9713ec Groningen

-

Meer informatie

Advies en ledenvoordeel