ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Zoek hier in vacatures

Uitgebreid zoeken

Vacaturedetails

terug naar overzicht

Orthopedagoog
(generalist) (GZ) PSYCHOLOOG

Publicatiedatum: 13-02-18

|

Sollicitatietermijn: 15-03-18

|

Vacaturenummer:Uren:
Minimaal 24 en maximaal 32 uren per week
Salaris:
conform de CAO Jeugdzorg (schaal 11
CAO:
Jeugdzorg
Ingangsdatum:
Zo spoedig mogelijk
Arbeidsovereenkomst:
Bepaalde tijd
Opleidingsniveau:
WO

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid vindt dat jeugdigen en volwassenen recht hebben op een veilige omgeving om zich optimaal te kunnen ontplooien. Bij meervoudige complexe problematiek zoals fysiek geweld, psychisch geweld en/of delinquent gedrag bieden wij bescherming aan personen en gezinnen, ook als deze niet in staat zijn hulp te vragen of te accepteren. Ons doel is het voorkomen en stoppen van kindermishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties. Bij ons kun je steun en advies vragen en vermoedens of signalen melden.

Functiebeschrijving

Algemeen

Het team staf bestaat uit ongeveer 20 medewerkers die vanuit hun expertise als orthopedagoog (Generalist), vertrouwensarts, kinder-/jeugdpsycholoog (GZ) verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke ondersteuning van medewerkers en het uitvoeren van diagnostiek.

Op de afdeling Veilig Thuis en Jeugd- en Gezinsbescherming hebben stafmedewerkers met name een adviserende rol bij kernbeslissingen die door de uitvoerende medewerkers worden genomen zoals bij het opstellen van een veiligheidsplan, een risicotaxatie of een plan van aanpak. Daarnaast verricht (een deel) van de stafmedewerkers (psycho)diagnostische werkzaamheden. Het uitvoeren van een onderzoek t.b.v. een gesloten plaatsing behoort tot de expertise van de gekwalificeerde gedragswetenschappers, (GZ psycholoog of Orthopedagoog generalist).

Alle stafmedewerkers verrichten de werkzaamheden vanuit een eigen onafhankelijke positie, verantwoordelijkheid en deskundigheid.

De ontwikkelingen in de jeugdzorg doen een beroep op de flexibiliteit,  veranderingsvermogen en deskundigheid van de stafmedewerkers. Gemeentes, huisartsen en andere organisatie die directe raakvlakken hebben met de jeugdzorg doen een steeds groter beroep op de expertise van de staf. Ook vanuit die behoefte en vraag worden stafmedewerkers ingezet.       

Kerntaken

De stafmedewerker is vanuit zijn/haar expertise medeverantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van de hulpverlening. Het ondersteunen, adviseren van medewerkers die werkzaam zijn binnen de afdelingen Veilig Thuis en Jeugd- en Gezinsbescherming en medewerkers die werkzaam zijn in de gebiedsteam in de verschillende gemeentes in Friesland behoort tot de kerntaken. De stafmedewerker kan op basis van de expertise betrokken worden als gesprekspartner in de gesprekken met ouders, kinderen/jongeren als er sprake is van complexe problematiek en bij de uitvoering van een gesloten plaatsing. Ook als Praktijkondersteuner bij Huisartsen worden stafmedewerkers ingezet die cliënten (jeugd en/of volwassenen) ondersteunen, adviseren en/of begeleiden.  


Functie-eisen

Functie-eisen

Je beschikt over een afgeronde master opleiding orthopedagogiek of psychologie en hebt ervaring in een soortgelijke functie. Bij voorkeur beschik je over een afgeronde opleiding postmaster GZ Psycholoog of Orthopedagoog Generalist.

Je bezit kennis en ervaring in het omgaan met psychiatrische problematiek van kinderen, jongeren en volwassenen.

Je beschikt over gespreksvaardigheden in het voeren van gesprekken met ouders, kinderen en jongeren waarbij sprake is van complexe problematiek. Daarnaast beschik je over relevante (onderzoeks)methoden en bent bekend met veiligheid- en risicotaxaties.

Je bent flexibel en op verschillen werksoorten inzetbaar, zoals Veilig Thuis, Jeugd- en Gezinsbescherming en gemeentes. Je beschikt over een registratie in het kwaliteitsregister (SKJ), het BIG register of NVO generalist.   

Als persoon ben je creatief en vindingrijk in het bedenken van oplossingen en kan je discipline overschrijdend denken (bekijken van de mogelijk impact op andere entiteiten, en het gebruiken van informatie uit andere domeinen). Je bent communicatief vaardig op het gebied van engageren en positioneren in het ondersteunen van medewerkers, ouders en in contacten met professionals en in staat om op een inspirerende manier je deskundigheid over te brengen op anderen. Daarnaast beschik je over goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor het opstellen van rapportages.


Nadere informatie

Algemene informatie

Deze vacature wordt intern en extern gesteld.

In de sollicitatieprocedure wordt specifiek aandacht besteed aan het thema (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, dit naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek van de commissie Samson. Ook het opvragen van informatie op dit gebied bij referenten maakt onderdeel uit hiervan uit.

  • De aanstelling is tijdelijk voor de duur van een jaar, met kans op verlenging
  • De arbeidsomvang is tussen de 24 en 32 uur per week.
  • Arbeidsvoorwaarden en inschaling vindt conform de CAO Jeugdzorg (schaal 11) afhankelijk van opleiding en ervaring

Informatie over deze vacature is te verkrijgen bij Rolien Tolsma – hoofd staf, tel: 06-22237415.


Sollicitatie richten aan

Belangstelling?

Stuur dan je schriftelijke sollicitatie met daarin een motivatie + CV vóór 15 maart 2018 naar: Regiecentrum Bescherming en Veiligheid , afdeling P&O, Postbus 312, 8901 BC LEEUWARDEN of (bij voorkeur) via e-mail aan personeelszaken@regiecentrumbv.nl. o.v.v. vacature stafmedewerker   


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld


Contactgegevens

Postbus 312

8901 BC Leeuwarden

http://www.regiecentrumbv.nl

Meer informatie

Contactgegevens locatie

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid Postbus 312

8901 BC Leeuwarden

http://www.regiecentrumbv.nl

Meer informatie

Advies en ledenvoordeel