ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Zoek hier in vacatures

Uitgebreid zoeken

Vacaturedetails

terug naar overzicht

Verpleegkundige SPV
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV)
Publicatiedatum: 13-03-18

|

Sollicitatietermijn: 28-03-18

|

Vacaturenummer: 039.18aUren:
Minimaal 28 en maximaal 32 uren per week
Salaris:
FWG 55
CAO:
CAO GGZ
Ingangsdatum:
zo spoedig mogelijk
Arbeidsovereenkomst:
Bepaalde tijd, met kans op vast dienstverband
Opleidingsniveau:
HBO

VNN algemeen

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) is de grootste aanbieder van verslavingszorg in de drie noordelijke provincies – Friesland, Groningen en Drenthe Binnen VNN zijn ongeveer 1000 medewerkers werkzaam, verspreid over 30 locaties. VNN zet zich in voor mensen die problemen ondervinden als gevolg van verslaving op het gebied van alle verslavende psychoactieve middelen en gokken en gamen. VNN biedt specialistische verslavingszorg in allerlei vormen, variërend van bemoeizorg en poliklinische zorg tot klinische zorg en begeleid wonen. Naast hulpverlening zet VNN zich ook in op het voorkomen van verslavingsproblemen door preventieactiviteiten en reclassering. VNN werkt met op elkaar aansluitende zorgpaden. Deze zorgpaden zijn ingedeeld naar de ernst van de verslaving, ernst van de comorbiditeit en de ernst van de sociale desintegratie en de bij behorende behoefte van zorgzwaarte. De cliënt staat in al zijn levensfases centraal. Wij kijken verder dan de verslaving van onze cliënten. Door een oplossingsgerichte benadering betrekken wij de gezonde krachten in iemands leven en de naasten van de cliënt bij de behandeling. De behandeling richt zich op meerdere levensgebieden en herstel daarvan. Jaarlijks bieden wij zorg aan meer dan 10.000 cliënten. Door onze behandeling krijgen zij weer perspectief op een ander leven, een leven zonder of met minder middelen. Door de regionale spreiding heeft VNN een grote betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen in de noordelijke regio. Wij achten de specifieke inbreng van onze individuele medewerkers van cruciaal belang voor het borgen van de kwaliteit van onze dienstverlening. VNN wil toonaangevend zijn in de uitvoering én de ontwikkeling van de verslavingszorg. VNN is een erkende opleidingsinstelling voor psychiaters, GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen, waarbij opleiden en wetenschappelijk onderzoek in het teken staan van de continue verbetering van onze zorg. VNN ontwikkelt zich tot een volledig rookvrije organisatie.

Polikliniek Hoogeveen

De polikliniek richt zich op de behandeling van mensen met problemen op het gebied van alcohol, drugs, gokken en andere verslavingsproblematiek. De verslavingsproblematiek varieert van licht tot ernstig, waarbij de ambulante behandeling vooral gericht is op genezing (herstel naar volwaardige participatie in de samenleving).De werkzaamheden die binnen de polikliniek worden verricht zijn: multidisciplinaire diagnostiek, indicatiestelling en advisering, medicamenteuze behandeling, gestructureerde sociaal psychiatrische begeleiding en diverse vormen van individuele en groepsbehandeling bij cliënten en het daarbij behorende systeem. Tevens wordt consultatie gegeven aan andere hulpverleners, zowel binnen als buiten de instelling. De werkzaamheden brengen de nodige externe contacten met zich mee, zoals huisartsen politie en gemeente. Poliklinische hulpverlening bestaat voornamelijk uit Specialistische GGZ en in mindere mate Generalistische Basis GGZ (GBGGZ).

Functiebeschrijving

 • Verrichten van intake, onderzoek, diagnostiek en opstellen en uitvoeren van behandelplannen.
 • Informeren, adviseren, begeleiden en behandelen van cliënten met verslavings- en psychosociale problemen met als doel de persoonlijke (leef)situatie van cliënten te verbeteren.
 • Verrichten van crisisinterventie.
 • Verrichten van verpleegkundige handelingen, zoals het geven van injecties, bloeddrukmeten en controleren van medicatiegebruik.
 • Houden van spreekuren en deelnemen aan bureaudiensten volgens rooster.
 • In voorkomende gevallen consultatie verlenen aan andere hulpverleners.
 • Mede zorg dragen voor de kwaliteit van hulpverlening binnen de afdeling en een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van (nieuw) behandelbeleid.
 • Deelnemen aan het multidisciplinair overleg en overleggen met diverse ketenpartners.

Functie-eisen

 • U hebt een afgeronde opleiding post HBO-SPV of u bent bezig deze opleiding af te ronden en u bent BIG-geregistreerd.
 • U hebt bij voorkeur enkele jaren ambulante werkervaring en u bent bekwaam in het doen van medische handelingen. U hebt bij voorkeur crisisdienstervaring en kennis van verslavende middelen, middelengebruik en verslavingsgedrag.
 • U hebt kennis van en ervaring met diverse behandel- en begeleidingsmethodieken, dan wel de bereidheid om u daarin te scholen.
 • U hebt uitstekende communicatieve vaardigheden voor het aangaan van netwerkcontacten en u hebt ervaring in het triageren van cliënten en het hierin samenwerken met andere disciplines, zoals het ondersteunen van de (verslavings)arts, psychiater en behandelaars.
 • U beschikt over een gezonde dosis relativeringsvermogen, u bent goed in staat uw eigen grenzen te bewaken en u beschikt over een flexibele en creatieve instelling.
 • U hebt gevoel voor humor, u bent positief ingesteld en u bent een coöperatieve collega.
 • U kunt zowel goed in teamverband als zelfstandig werken.
 • U bent zorgvuldig in het maken van rapportages en registratie.
 • U bent in bezit van rijbewijs en eigen vervoer. Dit is noodzakelijk in verband met het ambulante karakter van de functie.
 • U onderschrijft het beleid van VNN van een volledig rookvrije organisatie.

Nadere informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Mieneke van der Laan, teammanager Ambulant Hoogeveen, telefoon 06-10253038.

Informatie over onze organisatie kunt u vinden op onze website www.vnn.nl.


Overige informatie

 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ en een salaris conform functiegroep 55.
 • Een dienstverband voor de duur van één jaar. Daarna wordt gekeken naar de mogelijkheid van verlenging van het dienstverband.
 • Een goede pensioenvoorziening bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een eindejaarsuitkering van 8,05%. Een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een fietsregeling, bedrijfsfitnessregeling en volledige vergoeding woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer.

Onderdeel van de aanstellingsprocedure is, dat in het kader van de vergewisplicht het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn wordt geraadpleegd en navraag wordt gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Daarnaast is het inwinnen van referenties onderdeel van de aanstellingsprocedure en u moet een Verklaring Omtrent het Gedrag kunnen overleggen.Sollicitatie richten aan

Tot en met dinsdag 27 maart 2018 via het reactieformulier, de link in de vacaturetekst op onze website: http://www.vnn.nl/werken-bij-vnn/vacatures/overzicht/

Voor deze vacature wordt gelijktijdig geworven voor een HBO-verpleegkundige en er wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid wordt voorrang gegeven aan interne kandidaten.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld


Contactgegevens

Postbus 8003

9702 KA Groningen

http://www.vnn.nl

Meer informatie

Contactgegevens locatie


Polikliniek Hoogeveen Dr. G.H. Amshoffweg 3

7909 AA Hoogeveen

-

Meer informatie

Advies en ledenvoordeel