ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Zoek hier in vacatures

Uitgebreid zoeken

Vacaturedetails

terug naar overzicht

Verpleegkundig specialist
Verpleegkundig specialist GGZ
Publicatiedatum: 18-06-18

|

Sollicitatietermijn: 19-07-18

|

Vacaturenummer: 021.18Uren:
Minimaal 32 en maximaal 36 uren per week
Salaris:
FWG 65
CAO:
GGZ
Ingangsdatum:
zo spoedig als mogelijk
Arbeidsovereenkomst:
Onbepaalde tijd
Opleidingsniveau:
Post HBO

VNN algemeen

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) is de grootste aanbieder van verslavingszorg in de drie noordelijke provincies – Friesland, Groningen en Drenthe Binnen VNN zijn ongeveer 1000 medewerkers werkzaam, verspreid over 30 locaties. VNN zet zich in voor mensen die problemen ondervinden als gevolg van verslaving op het gebied van alle verslavende psychoactieve middelen en gokken en gamen. VNN biedt specialistische verslavingszorg in allerlei vormen, variërend van bemoeizorg en poliklinische zorg tot klinische zorg en begeleid wonen. Naast hulpverlening zet VNN zich ook in op het voorkomen van verslavingsproblemen door preventieactiviteiten en reclassering. VNN werkt met op elkaar aansluitende zorgpaden. Deze zorgpaden zijn ingedeeld naar de ernst van de verslaving, ernst van de comorbiditeit en de ernst van de sociale desintegratie en de bij behorende behoefte van zorgzwaarte. De cliënt staat in al zijn levensfases centraal. Wij kijken verder dan de verslaving van onze cliënten. Door een oplossingsgerichte benadering betrekken wij de gezonde krachten in iemands leven en de naasten van de cliënt bij de behandeling. De behandeling richt zich op meerdere levensgebieden en herstel daarvan. Jaarlijks bieden wij zorg aan meer dan 10.000 cliënten. Door onze behandeling krijgen zij weer perspectief op een ander leven, een leven zonder of met minder middelen. Door de regionale spreiding heeft VNN een grote betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen in de noordelijke regio. Wij achten de specifieke inbreng van onze individuele medewerkers van cruciaal belang voor het borgen van de kwaliteit van onze dienstverlening. VNN wil toonaangevend zijn in de uitvoering én de ontwikkeling van de verslavingszorg. VNN is een erkende opleidingsinstelling voor psychiaters, GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen, waarbij opleiden en wetenschappelijk onderzoek in het teken staan van de continue verbetering van onze zorg. VNN ontwikkelt zich tot een volledig rookvrije organisatie.

FACT-team Leeuwarden

FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Het FACT-team biedt cliënten, naast behandeling en begeleiding op het gebied van middelengebruik, ook zorg op andere levensgebieden, zoals wonen, dagbesteding en financiën. Flexibiliteit, shared caseload en beschikbaarheid zijn basiselementen in het werken in het FACT-model. Ambulante begeleiding binnen het FACT richt zich op het behouden en bevorderen van de zelfredzaamheid in de situatie van de cliënt. Het team richt zich ook op cliënten met een opiaatafhankelijkheid, vaak in combinatie met problemen op allerlei levensgebieden. Er wordt gewerkt volgens de Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling (RIOB). Behandeling wordt geboden met het oog op verbetering van de kwaliteit van leven en maatschappelijk herstel en daarmee op een zinvoller bestaan met meer perspectieven. Het FACT-team is multidisciplinair samengesteld en werkt nauw samen met lokale zorgnetwerken, zoals wijkteams, andere zorginstellingen, de POH-er & huisarts en de familie van de cliënt.

Functiebeschrijving

 • Uitvoeren rol van regiebehandelaar.
 • Coördineren van medische en verpleegkundige zorgprocessen en mede opstellen van het medisch behandelplan.
 • Behandelen en begeleiden van cliënten door het verrichten van geprotocolleerde behandelingen en door het toepassen van medische-, verpleegkundige- en psychosociale interventies.
 • Afnemen van medische/verpleegkundige anamneses.
 • Verrichten van lichamelijk, psychiatrisch en psychosociaal onderzoek.
 • Informeren en adviseren interne en externe hulpverleners/instanties over de geïntegreerde behandeling van cliënten met verslavingsproblematiek en de specifieke (ziekte)kenmerken van de cliëntengroep.
 • Bevorderen deskundigheid van de verpleegkundige zorg door het geven van klinische lessen aan het team.
 • Ontwikkelen en implementeren van nieuwe medische/verpleegkundige behandelprotocollen en procedures conform de daarover gemaakte richtlijnen en afspraken.
 • Deelnemen aan interne en externe overlegvormen.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde 3-jarige Masteropleiding Verpleegkundig Specialist GGZ en je bent BIG-geregistreerd.
 • Je hebt affiniteit met complexe psychiatrische problematiek, somatische problematiek en verslavingsproblematiek.
 • Je hebt kennis van verslavende middelen, middelengebruik en verslavingsgedrag.
 • Je hebt oog voor de wisselwerking tussen de cliënt en zijn/haar sociale context.
 • Je hebt een enthousiaste en proactieve houding. Je kunt zelfstandig prioriteiten stellen en initiatieven nemen.
 • Je bent in staat om teamprocessen te hanteren met oog voor detail, maar je bent ook in staat om de grote lijn te blijven zien en de implementatie van het behandelbeleid op lange termijn te overzien.
 • Je hebt een gezonde dosis relativeringsvermogen, je bent goed in staat eigen grenzen te bewaken, je kunt goed omgaan met stress en je hebt een flexibele en creatieve instelling.
 • Je bent zorgvuldig in rapportagewerkzaamheden en registratiewerkzaamheden.
 • Je bent in het bezit van rijbewijs en eigen vervoer. Dit is noodzakelijk in verband met het ambulante karakter van de functie.
 • Je onderschrijft het beleid van VNN van een volledig rookvrije organisatie.

Nadere informatie

Inlichtingen:

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Ton van Erp, teammanager FACT team Leeuwarden, telefoon 06 20062960.

Informatie over onze organisatie kun je  vinden op onze website www.vnn.nl.


Overige informatie

Arbeidsvoorwaarden:

 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ en een salaris conform functiegroep 65.
 • Een goede pensioenvoorziening bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een eindejaarsuitkering van 8,05%. Een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een fietsregeling, bedrijfsfitnessregeling en volledige vergoeding woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer.

Onderdeel van de aanstellingsprocedure is, dat in het kader van de vergewisplicht het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn wordt geraadpleegd en navraag wordt gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Daarnaast is het onderdeel van de aanstellingsprocedure dat je een Verklaring Omtrent het Gedrag kunt overleggen.Sollicitatie richten aan

Reacties:

Via de link in de vacaturetekst op onze website: http://www.vnn.nl/werken-bij-vnn/vacatures/overzicht/

Wil je eerst vrijblijvend oriënterend met ons spreken? neem dan telefonisch contact op met Ingrid Mylius, telefoon 050 3648987 of met Tineke Woudsma, telefoon 050 3648940.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld


Contactgegevens

Postbus 8003

9702 KA Groningen

http://www.vnn.nl

Meer informatie

Contactgegevens locatie


FACT-team Leeuwarden Oostergoweg 6

8932 PG Leeuwarden

http://www.vnn.nl

Meer informatie

Advies en ledenvoordeel