ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Zoek hier in vacatures

Uitgebreid zoeken

Vacaturedetails

terug naar overzicht

Sociaal pedagogisch hulpverlener
3 x Ondersteuner Jeugd en Gezin (OJG) (32 uur)

Publicatiedatum: 19-06-18

|

Sollicitatietermijn: 01-08-18

|

Vacaturenummer:Uren:
32 uur
Salaris:
maximaal € 4.420 schaal 10
CAO:
Sociaal werk
Ingangsdatum:
zo spoedig mogelijk na sluitingsdatum vacature
Arbeidsovereenkomst:
Bepaalde tijd
Opleidingsniveau:
HBO

Over WIJ Groningen

Bij WIJ Groningen werken we met grote drive en passie om te zorgen dat alle bewoners van Groningen mee kunnen doen in de samenleving. Onze 11 WIJ-locaties in Groningen bevinden zich midden in de wijk; elk moment van de dag kunnen bewoners binnenlopen met een prangende vraag of probleem. Met bijna 500 collega’s ben je verantwoordelijk voor het versterken van de zelfredzaamheid en participatie van bewoners van Groningen. Je staat er niet alleen voor; in een team van medewerkers bespreek je jouw wijk en kom je samen tot oplossingen. Wij gaan uit van mogelijkheden in plaats van problemen en wij leren nog elke dag van elkaar.

Functiebeschrijving

Jij bent de persoon die kortdurende ondersteuning biedt aan jeugdigen op verwijzing van de huisarts. Je werkt nauw samen met de huisartsen in de wijk en jouw collega’s binnen het WIJ team. Je werkt vanuit de praktijk van de huisarts en vanuit het WIJ Team.
 

Inhoud functie

In de functieomschrijving worden de taken van de OJG als volgt omschreven:

 • Het verrichten van vraagverheldering: maken van een inschatting krachten en zorgen jeugdige, gezin en netwerk (probleemverheldering en uitvoering triage);
 • Het onderhouden van contacten met het gezin, de school en andere betrokkenen;
 • Het waar nodig afleggen van huisbezoeken en het doen van observaties;
 • Het geven van advies aan jeugdigen en opvoeders over opvoed-, opgroei-, psychische- en/of psychosociale problematiek (psycho - educatie en opvoedondersteuning);
 • Het bieden van kortdurende begeleidingstrajecten, bijvoorbeeld ondersteunende gesprekken bij psychische of psychosociale problematiek (gemiddeld  5-8 gesprekken);
 • Waar nodig in afstemming met school/ WIJ team/ huisarts doorverwijzen naar de juiste vervolgplek inclusief verzorgen van een warme overdracht.
 • Het deelnemen aan casuïstiek-overleggen.

Functie-eisen

Functie-eisen

De Ondersteuner Jeugd en Gezin:

 • beschikt over een afgeronde relevante opleiding op HBO/WO-niveau zoals HBO-V, pedagogiek of ontwikkelingspsychologie
 • staat geregistreerd in het kwaliteitsregister jeugd (SKJ) of is BIG (of NIP/NVO bij gedragswetenschapper) geregistreerd;
 • voldoet aan de eisen van jeugdprofessional volgens de Jeugdwet
 • functioneert met een grote mate van zelfstandigheid
 • is in staat  om binnen het eigen vakgebied gecompliceerde vraagstukken en situaties op te lossen en houdt hierbij rekening met de verantwoordelijkheid van zowel huisarts als van basisteam
 • heeft kennis van zowel de domeinen jeugd- en opvoedhulp, (l)VB als jeugd GGz
 • heeft minimaal 2 jaar ervaring in de jeugdhulp
 • denkt en handelt vanuit een integrale, domein overstijgende visie
 • is in staat om constructief samen te werken
 • is flexibel en kan snel schakelen
 • heeft kennis van de opzet, kaders, en de bijbehorende rollen en taken in het nieuwe jeugdstelsel in de Gemeente Groningen
 • heeft kennis en inzicht in de door de gemeente ingekochte jeugdhulp en aanbod in het lokale veld/ het gebied.

Nadere informatie

Beschik jij over deze WIJ-competenties?
 

Klantgerichtheid| Netwerken| Durf| Aanpassingsvermogen | Creativiteit| Omgevingsbewustzijn| Overtuigingskracht| Samenwerken| Zelf ontwikkelen | Coachen

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie van 32 uur per week, in eerste instantie voor de periode van 1 jaar tot 1 september 2019. De arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn volgens de cao Sociaal Werk schaal 10 maximaal € 4.420,- bruto per maand. Tevens ontvang je bovenop je salaris een Loopbaanbudget van 1,5% en een Individueel Keuze Budget (IKB) van circa 18%. 

Stichting WIJ Groningen is sinds 1 januari 2018 operationeel. Wij bieden een inspirerende werkomgeving waar eigen ontwikkeling en opleiding hoog in het vaandel staan. Je kunt jezelf bijscholen in de WIJ-academie.


Sollicitatie richten aan

Ga jij op onze uitdaging in?

Stel je aan ons voor door te solliciteren. Reageer voor 1 augustus 2018 met je motivatie en cv via ZorgpleinNoord. (solliciteer button)

Je kunt je sollicitatie richten aan Vincent Kolstein, Manager HRM van WIJ Groningen. Voor vragen of informatie over de procedure kun je hem bellen (06-52596135).

Heb je inhoudelijke vragen over de functie?

WIJ-managers Karin Knol (06-21295565) en Berna Holleboom (06-55465643) zijn telefonisch te bereiken beantwoorden je vragen graag.

De gesprekken zullen in de eerste helft van augustus worden gevoerd.

Een Talent Motivatie Analyse maakt onderdeel uit van deze procedure.


Solliciteer Solliciteer
Solliciteer Solliciteer

Contactgegevens

Merwedestraat 54

9725 KE Groningen

http://wij.groningen.nl

Meer informatie

Contactgegevens locatie

WIJ Lewenborg Kajuit 4

9733 CA Groningen

-

Meer informatie

Advies en ledenvoordeel