ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Zoek hier in vacatures

Uitgebreid zoeken

Vacaturedetails

terug naar overzicht

Woonbegeleider
Woonbegeleiders regio Noord (Drenthe/Groningen)
Publicatiedatum: 20-06-18

|

Sollicitatietermijn: 01-08-18

|

Vacaturenummer:Uren:
Minimaal 0 en maximaal 40 uren per week
Salaris:
Schaal 6. Exacte inschaling afhankelijk van relevante werkervaring
CAO:
Sociaal Werk
Ingangsdatum:
In overleg
Arbeidsovereenkomst:
Bepaalde tijd met kans op verlenging
Opleidingsniveau:
MBO

Algemeen

CURA XL is een AWBZ-erkende en ISO / HKZ-gecertificeerde zorg- en dienstverlener. In de afgelopen jaren heeft CURA XL ruime ervaring opgedaan met het uitvoeren van diensten voor organisaties en cliënten binnen de zorg- en welzijnssector. CURA XL is een specialist in het begeleiden van cliënten met een complexe meervoudige problematiek. De problematiek bestaat vaak uit een combinatie van een verstandelijke handicap, ernstige gedragsproblemen, psychopathologische stoornissen, zorg- en hulp vermijdend gedrag en een ontoereikend sociaal netwerk. Naast ons specialisme levert CURA XL ook andere vormen van zorg- en dienstverlening. Op deze manier kan CURA XL altijd maatwerk leveren.

Functiebeschrijving

Woonbegeleider Noord

CURA XL is op zoek naar ambitieuze mensen die met beide benen op de grond staan en een realistisch beeld hebben van de doelgroep. Voor de regio Noord zoeken wij voor CURA XL Begeleid Wonen woonbegeleiders. CURA XL is een nog steeds sterk groeiende organisatie met grote ambities en zoekt altijd ambitieuze en sterke, hardwerkende collega’s. CURA XL streeft altijd een positieve, en stimulerende werksfeer na, waarbij CURA XL het nastreeft om medewerkers langdurig aan zich te binden.

 

CURA XL is een specialist in het begeleiden van jongeren en (jong)volwassenen met een complexe meervoudige problematiek binnen de disciplines Ambulant en Begeleid Wonen. In de regio Noord werken we op dit moment met een negental begeleid wonen locaties (in Groningen, Veendam, Assen en Nooitgedacht), waar gemiddeld tussen de 10 en 15 cliënten wonen.


Functie-eisen

Je hebt relevante ervaring (pré) met onze doelgroep en beschikt over minimaal MBO 4 werk- en denkniveau en een zorg gerelateerde diploma (vereiste). Je bejegent medewerkers en cliënten respectvol, hebt tact en inlevingsvermogen. Daarnaast heb je binnen je team een stimulerende en motiverende houding. Het draaien van onregelmatige diensten hoort bij de functie.

 • Vormt zich een beeld van de hulpvraag, behoefte en mogelijkheden van de cliënt in overleg met collega's.
 • Signaleert mogelijke knelpunten betreffende de directe hulpverlening en bespreekt dit met collega's.
 • Verstrekt informatie aan de cliënt, bijvoorbeeld over de werkwijze van de hulpverlening.
 • Denkt mee bij het vertalen van de hulpvraag, behoefte en mogelijkheden in een behandelplan.
 • Bevordert goede leefsituatie en ziet toe op de naleving van huisregels.
 • Verstrekt informatie over regelingen en voorzieningen.
 • Biedt ondersteuning bij de inrichting van het dagelijks leven.
 • Geeft inzicht in eigen gedrag van de cliënt en diens leefomgeving.
 • Stimuleert participatie in groepen. Voert daartoe motiverende gesprekken met cliënten. Probeert in voorkomende gevallen te achterhalen waarom een cliënt niet deelneemt.
 • Stimuleert en organiseert huishoudelijke en/of (re)creatieve activiteiten. Ziet toe op de uitvoering.
 • Voert indien noodzakelijk ondersteunende (bijvoorbeeld huishoudelijke) werkzaamheden uit.
 • Rapporteert over de verrichte werkzaamheden ten behoeve van de cliënt en zijn omgeving.
 • Signaleert knelpunten en bespreekt deze (indien de gewenste aanpak wijziging behoeft en de verantwoordelijkheid te boven gaat) met de leidinggevende.
 • Basiskennis van de sociale systemen voor zover van belang voor de begeleiding en ondersteuning van cliënten.
 • Basiskennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek en de specifieke problematiek van de cliënt.
 • Sociale vaardigheden voor het (dagelijks) begeleiden van mensen met een specifieke problematiek en/of ontwikkelingsachterstand; het kunnen omgaan met fysiek geweld en verbale agressie van cliënten en het controlerend en corrigerend optreden hierbij;
 • Motiveren en stimuleren van cliënten.
 • Creativiteit voor het bedenken en organiseren van activiteiten.
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid nodig voor het verzorgen van rapportages.
 • Probleemoplossend vermogen.

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden

Primaire arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden volgens CAO Sociaal Werk schaal 6 (minimaal € 2.107,- en maximaal € 3.147,- bruto per maand bij fulltime dienstverband à 36 uur per week). Exacte inschaling afhankelijk van relevante werkervaring.

 

Secundaire arbeidsvoorwaarden

 • Opname pensioenfonds Zorg&Welzijn (PFZW);
 • Extra vakantiedagen naast de cao, 25 per jaar bij voltijd;
 • Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema in de cao Sociaal Werk. Je krijgt de beschikking over een individueel keuzebudget en een loopbaanbudget. Het loopbaanbudget geeft je de mogelijkheid te investeren in duurzame inzetbaarheid, het individuele keuzebudget (o.a. vakantietoeslag 8% en eindejaarsuitkering 8,3%) kan naar behoefte worden ingezet in de vorm van tijd of geld.

 

VOG

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag is een vereiste. Dit dient te geschieden binnen 4 weken na indiensttreding.


Sollicitatie richten aan

U kunt op deze vacature reageren door uw CV+foto samen met uw motivatie te mailen naar hrm@curaxl.nl o.v.v. vacature woonbegeleider Noord.

Sluitingsdatum is 1 augustus 2018.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld


Contactgegevens

Stationsstraat 20

9401 KX Assen

http://www.curaxl.nl

Meer informatie

Contactgegevens locatie


CURA XL Zeewinde 15

9738 AM Groningen

-

Meer informatie

Advies en ledenvoordeel