ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Zoek hier in vacatures

Uitgebreid zoeken

Vacaturedetails

terug naar overzicht

Klinisch psycholoog
Klinisch Psycholoog of Psychiater
Publicatiedatum: 28-06-18

|

Sollicitatietermijn: 23-07-18

|

Vacaturenummer: 087.18Uren:
Minimaal 24 en maximaal 36 uren per week
Salaris:
klinisch psycholoog is conform FWG 70 en van een psychiater is conform salarisschaal medisch special
CAO:
GGZ
Ingangsdatum:
per zo spoedig als mogelijk
Arbeidsovereenkomst:
Onbepaalde tijd
Opleidingsniveau:
WO

VNN algemeen

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) is de grootste aanbieder van verslavingszorg in de drie noordelijke provincies – Friesland, Groningen en Drenthe Binnen VNN zijn ongeveer 1000 medewerkers werkzaam, verspreid over 30 locaties. VNN zet zich in voor mensen die problemen ondervinden als gevolg van verslaving op het gebied van alle verslavende psychoactieve middelen en gokken en gamen. VNN biedt specialistische verslavingszorg in allerlei vormen, variërend van bemoeizorg en poliklinische zorg tot klinische zorg en begeleid wonen. Naast hulpverlening zet VNN zich ook in op het voorkomen van verslavingsproblemen door preventieactiviteiten en reclassering. VNN werkt met op elkaar aansluitende zorgpaden. Deze zorgpaden zijn ingedeeld naar de ernst van de verslaving, ernst van de comorbiditeit en de ernst van de sociale desintegratie en de bij behorende behoefte van zorgzwaarte. De cliënt staat in al zijn levensfases centraal. Wij kijken verder dan de verslaving van onze cliënten. Door een oplossingsgerichte benadering betrekken wij de gezonde krachten in iemands leven en de naasten van de cliënt bij de behandeling. De behandeling richt zich op meerdere levensgebieden en herstel daarvan. Jaarlijks bieden wij zorg aan meer dan 10.000 cliënten. Door onze behandeling krijgen zij weer perspectief op een ander leven, een leven zonder of met minder middelen. Door de regionale spreiding heeft VNN een grote betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen in de noordelijke regio. Wij achten de specifieke inbreng van onze individuele medewerkers van cruciaal belang voor het borgen van de kwaliteit van onze dienstverlening. VNN wil toonaangevend zijn in de uitvoering én de ontwikkeling van de verslavingszorg. VNN is een erkende opleidingsinstelling voor psychiaters, GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen, waarbij opleiden en wetenschappelijk onderzoek in het teken staan van de continue verbetering van onze zorg. VNN ontwikkelt zich tot een volledig rookvrije organisatie.

Kliniek Vossenloo, afdeling Intensive Care (IC)

Kliniek Vossenloo richt zich op zowel volwassenen als op jeugd. De behandeling van volwassenen kan binnen kliniek Vossenloo plaatsvinden op de Intensive Care ((IC), Medium Care (MC), MiddenLang en Volwassen Lang. Op de afdeling Intensive Care komen cliënten met verslavingsproblematiek en vaak ook psychiatrische problematiek, die een ontwenningsprogramma doorlopen. De behandeling is gericht op het stoppen van het gebruik van verslavende middelen, waarbij ook aandacht is voor bijkomende problemen. Na het doorlopen van het ontwenningsprogramma kan het behandeltraject worden voortgezet binnen een andere afdeling van de kliniek of er wordt (terug)verwezen naar poliklinische behandeling. Kliniek Vossenloo biedt een rookvrije behandeling vanaf 3 april 2018.

Functiebeschrijving

Voor de zeer interessante en complexe doelgroep zoekt Vossenloo een gedreven en enthousiaste regiebehandelaar, die inhoudelijk leiding gaat geven aan een verdere optimalisatie van de afdeling IC. De regiebehandelaar wordt ondersteund door een secretaresse en een multidisciplinair samengesteld behandelteam, zoals sociotherapeuten, een verpleegkundig specialist en een verslavingsarts.

Functie-inhoud:

 • Als behandelaar met regiefunctie verrichten van gespecialiseerde psychodiagnostiek, opstellen van behandelplannen, het behandelproces aansturen waarbij andere professionals zijn betrokken en zorgdragen voor afstemming en evaluatie.
 • Geven van psychotherapeutische behandelingen, waarbij bijvoorbeeld gebruik gemaakt wordt van cognitieve gedragstherapie, schematherapie en systeemtherapie, bij cliënten met ernstige psychosociale-, psychiatrische- en verslavingsproblematiek, waarbij ook het systeem betrokken kan worden.
 • Voorzitten van het multidisciplinair overleg van de afdeling.
 • Sturing en inhoud geven aan de realisatie van een optimaal therapeutisch leefklimaat.
 • Adviseren en consultatie geven aan interne professionals en externe zorgverleners op het gebied van (psycho)diagnostiek, indicatiestelling en behandeling.
 • Coachen en begeleiden van de professionals in het multidisciplinaire behandelteam.
 • Bijhouden van een correcte rapportage en dossiervorming.
 • Deelnemen aan diverse commissies en overlegvormen gericht op het verbeteren van het onderzoeks- en behandelbeleid en kwaliteit van zorg van de afdeling en de organisatie VNN.
 • Afstemming met andere afdelingen en regiebehandelaren om onderlinge samenwerking te bevorderen.
 • Geven van klinische lessen over wetenschappelijke ontwikkelingen binnen het vakgebied en de consequenties hiervan voor de praktijk.
 • Een psychiater neemt als achterwacht deel in het rooster van de bereikbaarheidsdiensten binnen en buiten kantoortijden.

Functie-eisen

 • Je bent BIG-geregistreerd als klinisch psycholoog of psychiater. Daarnaast ben je  BIG-geregistreerd psychotherapeut en of lid van een specialistisch psychotherapievereniging, bij voorkeur de VGCT.
 • Bij voorkeur ben je ook gekwalificeerd als supervisor, waarmee je een bijdrage kunt leveren aan de P- opleiding binnen VNN.
 • Je hebt klinische werkervaring en je hebt affiniteit met de te behandelen doelgroep. Bij voorkeur heb je ervaring met diverse verslavingsvormen.
 • Je hebt kennis van de actuele ontwikkelingen binnen de verslavingszorg en psychiatrie.
 • Je hebt kennis en ervaring in diverse behandelmethoden, zoals schematherapie, cognitieve gedragstherapie en systeemtherapie.
 • Je hebt ervaring in het coachend leidinggeven aan professionals.
 • Je hebt oog voor de verbinding met de andere afdelingen binnen de kliniek en de poliklinische behandeling binnen VNN.
 • Je hebt kennis van en ervaring met groepsdynamica en groepsprocessen.
 • Je kunt zelfstandig en resultaatgericht werken. Je bent ondernemend en neemt initiatieven ten aanzien van het verder ontwikkelen van behandelbeleid.
 • Je hebt een gezonde dosis relativeringsvermogen en humor, je bent goed in staat om je eigen grenzen te bewaken en je hebt een flexibele en creatieve instelling.
 • Je onderschrijft het beleid van VNN van een volledig rookvrije organisatie.

Nadere informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je tot 13 juli 2018 contact opnemen met Anton Sanderman, manager klinieken, telefoon 06 22469478.


Overige informatie

Arbeidsvoorwaarden:

 • Aanstelling gebeurt conform de CAO Geestelijke Gezondheidszorg. Salariëring van een klinisch psycholoog is conform FWG 70 en van een psychiater is conform salarisschaal medisch specialisten.
 • Een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 • Een goede pensioenvoorziening bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een eindejaarsuitkering van 8,05%. Een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een fietsregeling, bedrijfsfitnessregeling en volledige vergoeding woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer.

  Onderdeel van de aanstellingsprocedure is, dat in het kader van de vergewisplicht het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn wordt geraadpleegd en navraag wordt gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Daarnaast is het inwinnen van referenties onderdeel van de aanstellingsprocedure en dat je een Verklaring Omtrent het Gedrag kunt overleggen.Sollicitatie richten aan

Reacties zijn welkom tot en met 22 juli 2018 via het reactieformulier, de link in de vacaturetekst op onze website: http://www.vnn.nl/werken-bij-vnn/vacatures/overzicht/

Voor deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid wordt voorrang gegeven aan een interne kandidaat.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld


Contactgegevens

Postbus 8003

9702 KA Groningen

http://www.vnn.nl

Meer informatie

Contactgegevens locatie


Kliniek Vossenloo, afdeling Intensive Care (IC) Oosterbroek 1c

9761 TG Eelde

-

Meer informatie

Advies en ledenvoordeel