ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Zoek hier in vacatures

Uitgebreid zoeken

Vacaturedetails

terug naar overzicht

Psychiater
Psychiater forensisch Groningen, Leeuwarden, Assen
Publicatiedatum: 05-07-18

|

Sollicitatietermijn: 05-09-18

|

Vacaturenummer: 084.18Uren:
Minimaal 24 en maximaal 36 uren per week
Salaris:
conform salarisschaal medisch specialisten
CAO:
GGZ
Ingangsdatum:
per zo spoedig mogelijk
Arbeidsovereenkomst:
Onbepaalde tijd
Opleidingsniveau:
WO

VNN algemeen regiebehandelaren

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) is de grootste aanbieder van verslavingszorg in de drie noordelijke provincies – Friesland, Groningen en Drenthe en wij zijn een specialistische GGZ-instelling. Wij bieden specialistische verslavingszorg in allerlei vormen, variërend van bemoeizorg en poliklinische zorg tot klinische zorg en begeleid wonen. Wij hebben meerdere poliklinieken en spreekuuradressen per provincie. Onze klinieken zijn gevestigd in Eelde, Eelderwolde, Beilen en Heerenveen. VNN heeft geen crisisplaatsen. Wij behandelen volwassenen, jongeren en kinderen met een verslaving op het gebied van alcohol, drugs, roken, medicijnen, gamen, gokken en seksverslaving. Wij kijken verder dan de verslaving van onze cliënten. Door een oplossingsgerichte benadering betrekken wij de gezonde krachten in iemands leven en de naasten van de cliënt bij de behandeling. De behandeling richt zich op meerdere levensgebieden en herstel daarvan. Jaarlijks bieden wij zorg aan meer dan 10.000 cliënten. Door onze behandeling krijgen zij weer perspectief op een ander leven, een leven zonder of met minder middelen. VNN is een erkende opleidingsinstelling voor psychiaters, GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen, waarbij opleiden en wetenschappelijk onderzoek in het teken staan van de continue verbetering van onze zorg. VNN wil toonaangevend zijn in de uitvoering én de ontwikkeling van de verslavingszorg. Door de regionale spreiding heeft VNN een grote betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen in de noordelijke regio. Wij achten de specifieke inbreng van onze individuele medewerkers van cruciaal belang voor het borgen van de kwaliteit van onze dienstverlening. VNN ontwikkelt zich tot een volledig rookvrije organisatie.

Forensische Poliklinieken

De Forensische Polikliniek is de toegangspoort voor VNN van alle cliënten met ernstige verslavingsproblematiek in combinatie met een justitiële titel in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Vaak is er sprake van comorbiditeit op persoonlijkheidsstoornissen, angststoornissen, autisme, zwakbegaafdheid en andere psychiatrische stoornissen. De forensische verslavingszorg bevindt zich op het raakvlak van de verslavingszorg en justitie. In de behandeling staat recidivevermindering voorop. De Forensische Polikliniek werkt nauw samen met de afdelingen Reclassering van VNN, Reclassering Nederland en het Leger des Heils. Er wordt gewerkt in een multidisciplinair team.

Functiebeschrijving

 • Als regiebehandelaar verrichten van psychiatrische diagnostiek, opstellen van indicaties en behandelstrategieën.
 • Aansturen van de behandelprocessen waarbij andere professionals zijn betrokken en zorgdragen voor afstemming en evaluatie.
 • Toezien op de correcte hantering van risicotaxatie, delict scenario’s en risicomanagement.
 • Geven van (psychotherapeutische) behandeling aan individuele cliënten.
 • Geven van supervisie aan (verslavings)artsen.
 • Binnen het multidisciplinaire team heb je de medische psychiatrische verantwoordelijkheid voor de behandeling en vervul je een coachende rol.
 • Mede invulling geven aan de verdere ontwikkeling van de forensische zorg en het leveren van een bijdrage aan het behandelklimaat binnen het team.
 • Deelnemen aan diverse teamoverleggen en voorzitten van het indicatieberaad.
 • Verrichten van de nodige administratieve werkzaamheden en rapportages.
 • Als achterwacht neem je deel in het rooster van de bereikbaarheidsdiensten binnen en buiten kantoortijden.

Functie-eisen

 • Je bent BIG-geregistreerd als psychiater.
 • Je hebt affiniteit met forensische cliënten en verslaafde cliënten en je hebt affiniteit met het werken in een gedwongen kader.
 • Je stelt de cliënt centraal en staat naast de medewerkers en cliënten.
 • Je hebt affiniteit met psychotherapeutische behandeling van cliënten.
 • Je hebt affiniteit met oplossingsgericht werken.
 • Je draagt op praktische, coachende en stimulerende wijze psychiatrische inzichten over binnen het team.
 • Je bent ondernemend en neemt initiatieven ten aanzien van de verdere ontwikkeling van de forensische zorg
 • Je onderschrijft het beleid van VNN van een volledig rookvrije organisatie.

Nadere informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Koop Hoekstra, teammanager Forensische Poliklinieken, telefoon 06 13649835.

Informatie over onze organisatie kun je vinden op onze website www.vnn.nl.


Overige informatie

De werkzaamheden van de Forensische Poliklinieken worden in het hele werkgebied van VNN uitgevoerd, met als hoofdlocatie Groningen. Deze vacature is voor de locaties Groningen, Leeuwarden en Assen.

Arbeidsvoorwaarden:

 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ en een salaris conform de salarisschaal medisch specialisten.
 • Een goede pensioenvoorziening bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een eindejaarsuitkering van 8,05%. Een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een fietsregeling, bedrijfsfitnessregeling en volledige vergoeding woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer.

Onderdeel van de aanstellingsprocedure is, dat in het kader van de vergewisplicht het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn wordt geraadpleegd en navraag wordt gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Daarnaast is onderdeel van de aanstellingsprocedure het inwinnen van referenties en dat je een Verklaring Omtrent het Gedrag kunt overleggen.Sollicitatie richten aan

Via het reactieformulier, de link in de vacaturetekst op onze website: http://www.vnn.nl/werken-bij-vnn/vacatures/overzicht/

Wil je eerst vrijblijvend oriënterend met ons spreken? neem dan telefonisch contact op met Ingrid Mylius, telefoon 050 3648987 of met Tineke Woudsma, telefoon 050 3648940. Zij brengen je in contact met een vakgenoot.Contactgegevens

Postbus 8003

9702 KA Groningen

http://www.vnn.nl

Meer informatie

Contactgegevens locatie


Forensische Poliklinieken Canadalaan 1

9728 EA Groningen

-

Meer informatie

Advies en ledenvoordeel