ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Zoek hier in vacatures

Uitgebreid zoeken

Vacaturedetails

terug naar overzicht

Manager
Teammanager Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Publicatiedatum: 12-07-18

|

Sollicitatietermijn: 25-07-18

|

Vacaturenummer:Uren:
Minimaal 32 en maximaal 36 uren per week
Salaris:
Conform schaal 11, CAO Jeugdzorg
CAO:
Jeugdzorg
Ingangsdatum:
Zo spoedig mogelijk
Arbeidsovereenkomst:
Bepaalde tijd, met kans op vast dienstverband
Opleidingsniveau:
HBO+

Functiebeschrijving

In verband met het vertrek van de huidige teammanager zijn wij voor de teams Jeugdbescherming en Jeugdreclassering op zoek naar een

 Ervaren Teammanager Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

voor gemiddeld 32/36 uur per week

Doel van de functie

Als teammanager geef je dagelijks leiding en coaching aan twee teams, team Jeugdbescherming en een team Jeugdreclassering. Dit doe je op zodanige wijze dat je de kwaliteit van de dienstverlening conform gestelde doelen en wettelijke regelingen gerealiseerd wordt.

De teammanager is resultaatverantwoordelijk voor het vraaggericht, effectief en doelmatig functioneren van de teams binnen de aangegeven kaders. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het operationele personeelsbeleid, geeft sturing en richting aan de uitvoering van de dienstverlening en voor de verdere ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van de dienstverlening en werkprocessen binnen de afdeling/werksoort(en). Samen met de overige teammanagers binnen het Regiecentrum draag je zorg voor een goede afstemming en aansluiting tussen de verschillende teams. 

De medewerkers van de teams Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

De Jeugdbeschermer heeft als taak het uitvoeren van jeugdbeschermings-maatregelen in een justitieel kader aan minderjarigen die bedreigd worden in hun ontwikkeling. Deze bemoeienis heeft een wettelijk verplichtend karakter en vindt onder andere plaats op basis van een uitspraak (kinderbeschermingsmaatregel) van de kinderrechter. De jeugdbeschermer oefent in voogdijzaken namens de rechtspersoon het gezag uit c.q. bereidt beslissingen en/ of adviezen voor.

De Jeugdreclasseerder heeft als taak het uitvoeren van verschillende jeugdreclasseringmaatregelen. Deze maatregelen hebben een wettelijk verplichtend karakter en vindt plaats op verzoek van de Rechterlijke macht, de Raad voor de Kinderbescherming, de Officier van Justitie of de directie van een justitiële  inrichting. De afdeling Jeugdreclassering is momenteel volop in ontwikkeling. Naast deze werkzaamheden in gedwongen kader, voert de jeugdreclasseerder ook regie in zaken zonder jeugdbeschermingsmaatregel zoals vrijwillig gesloten plaatsingen, regie bij schoolverzuim en complexe echtscheiding en doet raadsmeldingen.

Functie-eisen

Profiel

Naast een afgeronde HBO opleiding (bijv. maatschappelijk werk, aangevuld met managementopleiding) heb je inmiddels een aantal jaren ervaring als integraal manager. Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en weet samenwerking te stimuleren. Je stijl van leidinggeven laat zich omschrijven als coachend, daadkrachtig, besluitvaardig, energiek, inspirerend en betrouwbaar. Je bent in staat om binnen de teams te sturen op resultaten (zowel kwalitatief als kwantitatief), een goede sfeer, collegiale samenwerking en richting te geven aan de door de organisatie ingezette veranderingsprocessen. Doordat je oog hebt voor het potentieel van de medewerkers, stel je hen in staat initiatieven te ontplooien, zelfstandig te opereren en te komen tot verdere ontwikkeling. In je handelen laat je zien dat je steeds de verbinding hebt met het strategisch kader.

Onze voorkeur gaat uit naar een teammanager die al kennis en ervaring heeft van jeugdbescherming en/of van jeugdreclassering. Je weet te anticiperen op ontwikkelingen en je kunt de afdeling vertegenwoordigen naar externe partijen en de justitiële keten, maar laat de operationele inhoud over aan de professionals. Kortom: je bent er voor je medewerkers en je meerwaarde zien we duidelijk terug in het efficiënt en systematisch in gang zetten en realiseren van veranderingen.  


Nadere informatie

Nadere informatie over deze vacature kun je verkrijgen bij Marianne Sinot, Directeur-bestuurder, telefoonnummer 058-2333821 of 2333766. Ook bereikbaar via het algemene telefoonnummer 058-2333777.


Overige informatie

  • In de sollicitatieprocedure wordt specifiek aandacht besteed aan het thema (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Dit naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek naar het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de jeugdzorg (commissie Samson). Ook het opvragen van informatie op dit gebied bij referenten maakt onderdeel uit hiervan uit;
  • De vacature wordt intern en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid hebben interne medewerkers voorrang;
  • De sollicitatiegesprekken vinden op donderdag 2 augustus a.s. plaats;
  • Heb je belangstelling voor de functie maar ben je verhinderd doordat je bijvoorbeeld vakantie hebt, meld dan a.u.b. in je brief wanneer je weer beschikbaar bent;
  • Het aantal uur bedraagt gemiddeld 32 of 36 uur per week;
  • Het betreft een contract voor de duur van een jaar met de intentie om bij goed functioneren dit om te zetten naar een verlenging of een contract voor onbepaalde tijd.


Sollicitatie richten aan

Schriftelijke sollicitaties (motivatie + CV) kun je vóór 26 juli 2018 richten aan:

Stichting Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, afdeling P&O, Postbus 312, 8901 BC LEEUWARDEN. Of (bij voorkeur) per e-mail: personeelszaken@regiecentrumbv.nl.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld


Contactgegevens

Postbus 312

8901 BC Leeuwarden

http://www.regiecentrumbv.nl

Meer informatie

Contactgegevens locatie

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid Postbus 312

8901 BC Leeuwarden

http://www.regiecentrumbv.nl

Meer informatie

Advies en ledenvoordeel