ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Zoek hier in vacatures

Uitgebreid zoeken

Vacaturedetails

terug naar overzicht

Manager
Algemeen manager
Publicatiedatum: 30-07-18

|

Sollicitatietermijn: 03-09-18

|

Vacaturenummer: 18109Uren:
36 uur
Salaris:
-
CAO:
-
Ingangsdatum:
in overleg
Arbeidsovereenkomst:
Opleidingsniveau:

Functiebeschrijving

GGZ Friesland ziet het als haar maatschappelijke taak om er in moeilijke tijden te zijn voor de mensen die ons het hardste nodig hebben. De herstelvisie is leidend in onze organisatie. We zijn er voor patiënten die kortdurend behandeling nodig hebben en we zijn er 24 uur per dag voor patiënten in crisis of met langdurige problematiek. Wij geloven in de veerkracht van onze patiënten en in de veerkracht van onze professionals. Op hen mogen onze patiënten rekenen samen met hun naasten en andere betrokken partijen. Want de beste route naar herstel, leg je samen af.

Wij zijn voor Divisie 1, waar Van Andel ouderenpsychiatrie en Neuropsychiatrie een onderdeel van zijn, op zoek naar een algemeen manager die zo spoedig mogelijk ons team komt versterken.
 

Werken voor Divisie 1
Van Andel ouderenpsychiatrie van GGZ Friesland richt zich op kwetsbare ouderen, waarbij er sprake is van psychiatrische problematiek in samenhang met somatische problematiek of handicaps en beperkende psychosociale omstandigheden. 
Het behandelteam Neuropsychiatrie is er voor mensen die door niet-aangeboren hersenletsel niet goed functioneren. Hier vindt onderzoek plaats, zo nodig ook training.


Ben jij de pionier die ons komt versterken?


Functie-informatie:
De algemeen manager bekleedt samen met de manager behandelzaken een schakelpositie binnen GGZ Friesland. Enerzijds vanuit organisatieoogpunt gericht op het realiseren van de doelstellingen van de organisatie en het stimuleren en faciliteren van de teams om effectief om te gaan met veranderende omstandigheden. Anderzijds gericht op de teams en de teamleden door het bevorderen van de onderlinge samenwerking en de ontwikkeling van het team en de individuele teamleden en gericht op het organiseren van het behandelproces en het realiseren van de juiste patiëntenzorg. 


De functie manager houdt onder meer in:
•    geeft coachend leiding aan het team. Organiseert, coördineert en delegeert de werkzaamheden binnen het team;
•    is verantwoordelijk voor de kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbezetting;
•    voert het personeelsbeleid uit;
•    investeert in samenwerkingsrelaties, minder controle, meer commitment;
•    stemt de werkzaamheden af met de manager behandelzaken om tot heldere kaders te komen;
•    investeert in een goede samenwerking met zowel in- als externe partners om de doelstellingen te behalen, waarbij externe samenwerking een belangrijke nadruk ligt op profilering van GGZ Friesland;
•    bevordert en coacht, in afstemming met de manager behandelzaken de teams, zodat de zorgverlening wordt uitgevoerd conform behandelplannen, richtlijnen en procedures;
•    neemt deel aan het MT en neemt zo nodig deel aan in- of externe werk- en projectgroepen, c.q. stuurt deze aan.
 


Functie-eisen

Wij vragen:
•    een afgeronde managementopleiding op HBO niveau;
•    ervaring als leidinggevende in de gezondheidszorg;
•    sociale vaardigheden zoals tact, motiveren en controleren, overtuigingskracht en het overbruggen van tegenstellingen;
•    een flexibele instelling waarbij klantgerichtheid, resultaatgerichtheid en samenwerken vanzelfsprekend is, evenals de competenties coachen en initiatief. 
•    uitstekende communicatieve vaardigheden. Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid zijn vereist voor het geven van leiding, het uitbrengen van adviezen en het schrijven van notities.
 

Nadere informatie

Wij bieden:
•    een boeiende en afwisselende functie;
•    een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (dit met uitzondering voor medewerkers met een dienstverband als manager voor onbepaalde tijd bij GGZ Friesland);
•    een interessante werkplek met volop mogelijkheden tot ontwikkeling;
•    inschaling in FWG 60;
•    arbeidsvoorwaarden conform de CAO GGZ.


Informatie:
Als je geïnteresseerd bent, neem dan voor meer informatie contact op met Willeke van der Plas, directeur behandelzaken, telefoonnummer 06 - 83 52 61 56 of via e-mail: willeke.vander.plas@ggzfriesland.nl


Sollicitatie richten aan

Je sollicitatie per e-mail, onder vermelding van vacaturenummer VA18109 kun je voor 3 september 2018 sturen naar vacatures@ggzfriesland.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld


Contactgegevens

Postbus 932

8901BS Leeuwarden

http://www.ggzfriesland.nl/

Meer informatie

Contactgegevens locatie


GGZ Friesland Sixmastraat 2

8932PA Leeuwarden

http://www.ggzfriesland.nl

Meer informatie

Advies en ledenvoordeel