ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Zoek hier in vacatures

Uitgebreid zoeken

Vacaturedetails

terug naar overzicht

Maatschappelijk werker Veilig Thuis
Publicatiedatum: 09-08-18

|

Sollicitatietermijn: 22-08-18

|

Vacaturenummer: 13-18Uren:
Minimaal 32 en maximaal 36 uren per week
Salaris:
schaal 10 van de CAO jeugdzorg, maximaal € 4092,26 bruto per maand
CAO:
Jeugdzorg
Ingangsdatum:
Z.s.m.
Arbeidsovereenkomst:
Bepaalde tijd met kans op verlenging
Opleidingsniveau:
HBO

Veilig Thuis

Veilig Thuis is een organisatie waar slachtoffers, daders en omstanders van huiselijk geweld en kindermishandeling terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. Dit gebeurt door het geven van advies, het bieden van ondersteuning en het doen van onderzoek naar (vermoedens van) kindermishandeling of huiselijk geweld. De inzet van Veilig Thuis is gericht op het herstellen van veiligheid van leden van een gezin en het op gang brengen van hulp indien nodig. De werkwijze is oplossingsgericht, vanuit de principes van Signs of Safety. Er wordt gewerkt volgens een landelijk geldend handelingsprotocol.

Functiebeschrijving

Veilig Thuis Groningen

Veilig Thuis Groningen werkt in opdracht van de Groninger gemeenten. Er werken ongeveer 55 medewerkers onder de verantwoordelijkheid van twee managers. Veilig Thuis Groningen is ondergebracht bij Jeugdbescherming Noord. De aandachtsgebieden binnen Veilig Thuis Groningen zijn: huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Veilig Thuis heeft een triage- en een onderzoeksteam. Het triage team richt zich op het geven van adviezen, het aannemen van meldingen en het verrijken en beoordelen van de melding; wel of geen onderzoek door Veilig Thuis Groningen. Als er onderzoek volgt door Veilig Thuis Groningen, dan wordt dit uitgevoerd door het onderzoeksteam. De nieuwe collega die wij zoeken is breed inzetbaar binnen zowel het triage- als het onderzoeksteam.

De werkzaamheden zijn:

 • het geven van een advies bij (een vermoeden van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling aan betrokkenen, omstanders en professionals;
 • het aannemen van een melding bij (een vermoeden) van huiselijk geweld en/of kindermishandeling;
 • het verrijken en het beoordelen van (zorg)meldingen van politie, waar nodig samen met de vertrouwensarts en/of gedragswetenschapper;
 • het ondersteunen van externe beroepskrachten, professionals en omstanders met betrekking tot de verschillende aspecten van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • bemiddelen en interveniëren in crisissituaties;
 • het uitvoeren van een onderzoek in een huishouden of gezin en daarin samenwerken met het lokale veld, relevante hulpverlenende instanties en ketenpartners;
 • het benaderen van informanten;
 • zorgdragen voor goede verslaglegging en rapportage;
 • indien noodzakelijk de casus overdragen aan het lokale veld;
 • het monitoren van de casus na onderzoek.

Functie-eisen

 • relevante HBO-opleiding (bij voorkeur MWD/Social Work);
 • geregistreerd in het register van Jeugdzorgwerkers (SKJ);
 • kennis van relevante elementen uit de verschillende vakgebieden: huiselijk geweld, kindermishandeling en oudermishandeling;
 • een flexibele en pro-actieve persoonlijkheid;
 • goede contactuele (mondelinge en schriftelijke) vaardigheden;
 • analytisch vermogen, integriteit, besluitvaardigheid en een grote

  mate van zorgvuldigheid;

 • zelfstandig kunnen werken en ook goed kunnen werken in teamverband;
 • het vermogen om te gaan met weerstanden, agressie en grensoverschrijdend gedrag;
 • omgevingsbewust en gericht op een goede samenwerking met ketenpartners.

Overige informatie

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Jeugdbescherming Noord hanteert een actief (in- en extern) referentiebeleid.Sollicitatie richten aan

 • Meer informatie over de functie kan worden ingewonnen bij Anne de Vries, Manager Veilig Thuis, bereikbaar via telefoonnummer 050-5239200. Als je voldoet aan bovengenoemde eisen en belangstelling hebt voor deze functie reageer dan via de sollicitatiebutton op ZorgpleinNoord. Je reactie moet voor 22 augustus 2018 in ons bezit zijn. De gesprekken zijn gepland op 28 augustus 2018 in de ochtend.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Solliciteer Solliciteer
Solliciteer Solliciteer

Contactgegevens

Postbus 263

9400 AG ASSEN

http://www.jeugdbeschermingnoord.nl

Meer informatie

Contactgegevens locatie


Jeugdbescherming Noord Klompmakerstraat 2a

9403 AG Assen

http://www.jeugdbeschermingnoord.nl

Meer informatie

Advies en ledenvoordeel