ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Zoek hier in vacatures

Uitgebreid zoeken

Vacaturedetails

terug naar overzicht

Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht met een financieel profiel
Publicatiedatum: 06-09-18

|

Sollicitatietermijn: 29-09-18

|

Vacaturenummer:Uren:
0 uur
Salaris:
-
CAO:
-
Ingangsdatum:
01-01-2019
Arbeidsovereenkomst:
Opleidingsniveau:
HBO+

Functiebeschrijving

I       Vacature

Wegens statutaire aftreding zoeken wij een nieuwe collega die 1 januari 2019 kan toetreden tot onze raad:

lid Raad van Toezicht

met een financieel profiel
 

De Raad van Toezicht van Zorggroep Hof en Hiem bestaat uit vijf leden, wier kennis gezamenlijk de volgende gebieden beslaan: juridische zaken, financiën, HRM, zorgmarketing en medische zaken. Gezien de expertise van het vertrekkende lid zoeken wij nu een kandidaat met een financieel profiel.
 

II      Profiel en cultuur / missie en visie    

Profiel en cultuur

Zorggroep Hof en Hiem (hierna: Hof en Hiem) is een zorgorganisatie in de gemeente De Fryske Marren. Hof en Hiem exploiteert vier zorgcentra, een thuiszorgorganisatie, een woonzorgboerderij, een wooncentrum voor senioren, 220 aanleunwoningen en twee dienstencentra voor senioren. Bij Hof en Hiem werken ca. 575 medewerkers en 650 vrijwilligers, ten behoeve van ongeveer 320 intramurale en 300 zelfstandig wonende ouderen. Het is hiermee de grootste werkgever in de gemeente. Hof en Hiem is een financieel gezonde organisatie.

Hof en Hiem kent een informele, laagdrempelige cultuur, waarin loyaliteit, verbondenheid, ‘wij’-gevoel en trots, sfeer- en beeldbepalend zijn. Hof en Hiem geniet een uitstekende reputatie in de regio en scoort hoog op cliënt- en medewerkerstevredenheid, gastvrijheid en voedselveiligheid.
 

Missie en Visie

Hof en Hiem levert een volledig zorgpakket dat aansluit bij de vragen, behoeften en wensen van haar cliënten. Hof en Hiem ondersteunt en versterkt de zelf- en samenredzaamheid van senioren naar behoefte en verbetert zo de kwaliteit van leven.

De kernwaarden van de organisatie zijn: dichtbij, vertrouwd, hartelijk, samen. Vanuit deze waarden gaat Hof en Hiem samenwerkingsverbanden aan met andere organisaties in de zorgketen voor een integrale aanpak. De medewerkers hebben een coördinerende rol als allround zorgprofessional. De vrijwilligers zijn toegerust om zowel binnen als buiten de muren van de zorgcentra ingezet te kunnen worden.
 

III     Bestuursmodel

Als bestuursmodel hanteert Hof en Hiem het Raad van Toezicht/Raad van Bestuur model. Bij het opstellen van de statuten en reglementen is de Zorgbrede Governance Code als uitgangspunt gehanteerd. Daarnaast ziet de Raad van Toezicht toe op de toepassing van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Eén van de leden van de Raad van Toezicht heeft zitting in de Raad op voordracht van de Centrale Cliëntenraad. De Raad van Toezicht functioneert als toezichthouder, gesprekspartner en klankbord voor de directeur-bestuurder, die eindverantwoordelijk is voor en belast is met het besturen van de zorggroep.


Functie-eisen

IV     Functie-eisen en competentieprofiel

 • HBO+/academisch werk- en denkniveau, door opleiding en/of ervaring verkregen, actief in zijn/haar loopbaan, met ruime financieel economische ervaring, gevoel voor ondernemerschap en kennis van de financieringsstromen in de zorg (m.n. de Zvw, de Wmo en de WIz).
 • Ervaring in het onderhouden van de regionale netwerken en de wil daarin als toezichthouder een actieve rol te spelen.
 • Inzicht in het politiek-bestuurlijk en maatschappelijk krachtenveld waarin de sector zich bevindt.
 • Sterke affiniteit met de ouderenzorg in al haar facetten en hart voor de sector.
 • Aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten.
 • Vervult de rol van inspirerende sparringpartner naar overige RvT-leden en directeur-bestuurder.
 • Proactief in het vergaren van relevante informatie. Stelt daartoe kritische vragen; input vanuit de organisatie, de Cliëntenraad, Ondernemingsraad en VVAR worden hierin meegenomen.
 • Onafhankelijk (onderkent tijdig mogelijke belangenverstrengeling en stelt zich daarbij professioneel en zelfbewust op).
 • Stelt eisen aan de eigen inzet qua beschikbaarheid en flexibiliteit en inzet.
 • Staat open voor de Friese taal en cultuur. Lokale verankering is een belangrijke pijler van de strategie van Hof en Hiem. Kandidaten die verbonden zijn met ons werkgebied hebben een pré.
 • Beleeft plezier aan het toezichthouden binnen het zorgdomein en blijft zich professioneel ontwikkelen.

Nadere informatie

V      Overige informatie

Er wordt in de regel vijf keer per jaar vergaderd. Daarnaast wordt verwacht dat u deel kunt nemen aan diverse overige aan de zorggroep gerelateerde bijeenkomst. Het jaarschema van vergaderingen en bijeenkomsten is bekend in december.

Als lid van de Raad van Toezicht wordt u voor vier jaar benoemd met een eenmalige mogelijkheid tot verlenging. Zorggroep Hof en Hiem biedt een jaarlijkse vergoeding conform de normen van de NVTZ.

Benoeming vindt plaats per 1 januari 2019.


Sollicitatie richten aan

VI     Procedure en planning

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Peter Littooij                                       of                    John van Arnhem
voorzitter van de Raad van Toezicht                            directeur-bestuurder
06 – 22 79 44 84                                                           06 – 49 92 45 46

Uw schriftelijke reactie (brief met motivatie voor lid en cv) kunt u richten aan de heer P. Littooij. Reageren is mogelijk tot en met zondag 30 september 2018 via m.pesser@hofenhiem.nl (mevrouw M. (Marcella) Pesser, bestuurssecretariaat).
 

Een eventuele uitnodiging voor het eerste gesprek ontvangt u uiterlijk 1 oktober 2018. De gesprekken – die in totaal ongeveer anderhalf uur in beslag zullen nemen – van de geselecteerde kandidaten met de advies- en de sollicitatiecommissie vinden plaats tussen 13.00 – 17.00 uur op donderdagmiddag 4 oktober 2018. Vriendelijk verzoek om deze middag vast in uw agenda te reserveren.Contactgegevens

De Oergong 2

8521 GA Sint Nicolaasga

-

Meer informatie

Contactgegevens locatie


Hof en Hiem - Centraal Bureau De Oergong 2

8521 GA Sint Nicolaasga

-

Meer informatie

Advies en ledenvoordeel