ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Zoek hier in vacatures

Uitgebreid zoeken

Vacaturedetails

terug naar overzicht

Woonbegeleider
Woonbegeleiders Assen
Publicatiedatum: 11-09-18

|

Sollicitatietermijn: 11-10-18

|

Vacaturenummer:Uren:
Minimaal 28 en maximaal 40 uren per week
Salaris:
Schaal 6. Exacte inschaling afhankelijk van relevante werkervaring
CAO:
Sociaal Werk
Ingangsdatum:
In overleg
Arbeidsovereenkomst:
Bepaalde tijd met kans op verlenging
Opleidingsniveau:
MBO

Algemeen

CURA XL is een AWBZ-erkende en ISO / HKZ-gecertificeerde zorg- en dienstverlener. In de afgelopen jaren heeft CURA XL ruime ervaring opgedaan met het uitvoeren van diensten voor organisaties en cliënten binnen de zorg- en welzijnssector. CURA XL is een specialist in het begeleiden van cliënten met een complexe meervoudige problematiek. De problematiek bestaat vaak uit een combinatie van een verstandelijke handicap, ernstige gedragsproblemen, psychopathologische stoornissen, zorg- en hulp vermijdend gedrag en een ontoereikend sociaal netwerk. Naast ons specialisme levert CURA XL ook andere vormen van zorg- en dienstverlening. Op deze manier kan CURA XL altijd maatwerk leveren.

Functiebeschrijving

Woonbegeleider Assen

CURA XL is een landelijke zorg- en dienstverlener met een lokale aanpak. Wij bieden zorg en ondersteuning aan mensen met een complexe, meervoudige problematiek. Deze kenmerkt zich vaak door een dubbele diagnose van zowel psychiatrische problematiek als een verstandelijke beperking. Ook is er meestal sprake van gedrags- of verslavingsproblemen. Wij hebben geen contra-indicaties en werken zoveel mogelijk zonder wachtlijsten. Onze zorg kenmerkt zich door een laagdrempelige en persoonlijke aanpak.

Wij begeleiden jongeren en (jong)volwassenen met een complexe meervoudige problematiek binnen de disciplines Ambulant en Begeleid Wonen. In de regio Noord werken we op dit moment met een negental begeleid wonen locaties (Assen, Nooitgedacht, Veendam en Groningen), waar gemiddeld tussen de 10 en 15 cliënten wonen.

De afgelopen jaren zijn wij sterk gegroeid en we groeien nog steeds. Om onze doelstellingen waar te maken zijn wij op zoek naar ambitieuze en hardwerkende collega’s die warm lopen voor deze complexe doelgroep. Passende zorg, binnen de regio en achter de voordeur is hierbij zeer belangrijk. Dit doen we door te werken met lokaal talent zodat wij optimaal gebruik kunnen maken van het natuurlijk aanwezige netwerk.

Wat zoeken wij in een woonbegeleider?

Voor onze woonlocaties in Assen zoeken wij drie woonbegeleiders met kennis van onze specifieke multi-problem doelgroep. Wij zoeken ambitieuze mensen die met beide benen op de grond staan en een realistisch beeld hebben van de doelgroep.


Functie-eisen

Wat ga je doen in deze functie?

 • Vormt zich een beeld van de hulpvraag, behoefte en mogelijkheden van de cliënt in overleg met collega's.
 • Signaleert mogelijke knelpunten betreffende de directe hulpverlening en bespreekt dit met collega's.
 • Verstrekt informatie aan de cliënt, bijvoorbeeld over de werkwijze van de hulpverlening.
 • Denkt mee bij het vertalen van de hulpvraag, behoefte en mogelijkheden in een behandelplan.
 • Bevordert goede leefsituatie en ziet toe op de naleving van huisregels.
 • Verstrekt informatie over regelingen en voorzieningen.
 • Biedt ondersteuning bij de inrichting van het dagelijks leven.
 • Geeft inzicht in eigen gedrag van de cliënt en diens leefomgeving.
 • Stimuleert participatie in groepen. Voert daartoe motiverende gesprekken met cliënten. Probeert in voorkomende gevallen te achterhalen waarom een cliënt niet deelneemt.
 • Stimuleert en organiseert huishoudelijke en/of (re)creatieve activiteiten. Ziet toe op de uitvoering.
 • Voert indien noodzakelijk ondersteunende (bijvoorbeeld huishoudelijke) werkzaamheden uit.
 • Rapporteert over de verrichte werkzaamheden ten behoeve van de cliënt en zijn omgeving.
 • Signaleert knelpunten en bespreekt deze (indien de gewenste aanpak wijziging behoeft en de verantwoordelijkheid te boven gaat) met de leidinggevende.
 • Motiveren en stimuleren van cliënten.

Wat verwachten we van jou?
Je hebt relevante ervaring (pré) met onze doelgroep en beschikt over minimaal MBO werk- en denkniveau en een zorg gerelateerde diploma (vereiste). Je bejegent medewerkers en cliënten respectvol, hebt tact en inlevingsvermogen. Daarnaast heb je binnen je team een stimulerende en motiverende houding. Het draaien van onregelmatige diensten hoort bij de functie.

Verder beschik je over:

 • Basiskennis van de sociale systemen voor zover van belang voor de begeleiding en ondersteuning van cliënten. Basiskennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek en de specifieke problematiek van de cliënt.
 • Sociale vaardigheden voor het (dagelijks) begeleiden van mensen met een specifieke problematiek en/of ontwikkelingsachterstand; het kunnen omgaan met fysiek geweld en verbale agressie van cliënten en het controlerend en corrigerend optreden hierbij.
 • Creativiteit voor het bedenken en organiseren van activiteiten.
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid nodig voor het verzorgen van rapportages.
 • Probleemoplossend vermogen.

Nadere informatie

Wat mag jij van ons verwachten?

 • Een dynamische werkomgeving met een jong enthousiast team.
 • In eerste instantie een tijdelijk dienstverband. Bij goed functioneren zal de overeenkomst verlengd worden. CURA XL is een organisatie die gaat voor de lange termijn met uitzicht op een vast contract.
 • Mogelijkheid tot parttime te werken, 28-40 uur.
 • Arbeidsvoorwaarden en salaris volgens de CAO Sociaal Werk schaal 6 (minimaal €2.149,- en maximaal €3.210,- bruto per maand bij fulltime dienstverband à 36 uur per week). Exacte inschaling afhankelijk van relevante werkervaring.
 • Opname pensioenfonds Zorg&Welzijn (PFZW).
 • Beschikking over een individueel keuzebudget en een loopbaanbudget. Het loopbaanbudget geeft je de mogelijkheid te investeren in duurzame inzetbaarheid, het individuele keuzebudget (o.a. vakantietoeslag 8% en eindejaarsuitkering 8,3%) kan naar behoefte worden ingezet in de vorm van tijd of geld.
 • Vijf extra vakantiedagen.
 • Collectieve ziektekostenverzekering bij de Amersfoortse.

Overige informatie

Sluitingsdatum

11 oktober 2018

VOG

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag is een vereiste. Dit dient te geschieden binnen 4 weken na indiensttreding.

Solliciteren

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


Gedurende de sollicitatieprocedure wordt er zorgvuldig met de door u versterkte gegevens omgegaan (volgens de richtlijnen van de privacywetgeving AVG).Sollicitatie richten aan

Reacties

U kunt op deze vacature reageren door uw CV+foto samen met uw motivatie te mailen naar mevrouw Grimberg op hrm@curaxl.nl o.v.v. “Vacature Woonbegeleider Assen”.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld


Contactgegevens

Stationsstraat 20

9401 KX Assen

http://www.curaxl.nl

Meer informatie

Contactgegevens locatie


Assen Stationsstraat 20

9401 KX Assen

-

Meer informatie

Advies en ledenvoordeel