ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Zoek hier in vacatures

Uitgebreid zoeken

Vacaturedetails

terug naar overzicht

Business Intelligence Specialist
Medewerker Informatievoorziening
Publicatiedatum: 11-09-18

|

Sollicitatietermijn: 04-10-18

|

Vacaturenummer: 162.17Uren:
Minimaal 28 en maximaal 36 uren per week
Salaris:
FWG 55
CAO:
CAO GGZ
Ingangsdatum:
zo spoedig als mogelijk
Arbeidsovereenkomst:
Bepaalde tijd met kans op verlenging
Opleidingsniveau:
Post HBO

VNN algemeen

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) is de grootste aanbieder van verslavingszorg in de drie noordelijke provincies – Friesland, Groningen en Drenthe Binnen VNN zijn ongeveer 1000 medewerkers werkzaam, verspreid over 30 locaties. VNN zet zich in voor mensen die problemen ondervinden als gevolg van verslaving op het gebied van alle verslavende psychoactieve middelen en gokken en gamen. VNN biedt specialistische verslavingszorg in allerlei vormen, variërend van bemoeizorg en poliklinische zorg tot klinische zorg en begeleid wonen. Naast hulpverlening zet VNN zich ook in op het voorkomen van verslavingsproblemen door preventieactiviteiten en reclassering. VNN werkt met op elkaar aansluitende zorgpaden. Deze zorgpaden zijn ingedeeld naar de ernst van de verslaving, ernst van de comorbiditeit en de ernst van de sociale desintegratie en de bij behorende behoefte van zorgzwaarte. De cliënt staat in al zijn levensfases centraal. Wij kijken verder dan de verslaving van onze cliënten. Door een oplossingsgerichte benadering betrekken wij de gezonde krachten in iemands leven en de naasten van de cliënt bij de behandeling. De behandeling richt zich op meerdere levensgebieden en herstel daarvan. Jaarlijks bieden wij zorg aan meer dan 10.000 cliënten. Door onze behandeling krijgen zij weer perspectief op een ander leven, een leven zonder of met minder middelen. Door de regionale spreiding heeft VNN een grote betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen in de noordelijke regio. Wij achten de specifieke inbreng van onze individuele medewerkers van cruciaal belang voor het borgen van de kwaliteit van onze dienstverlening. VNN wil toonaangevend zijn in de uitvoering én de ontwikkeling van de verslavingszorg. VNN is een erkende opleidingsinstelling voor psychiaters, GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen, waarbij opleiden en wetenschappelijk onderzoek in het teken staan van de continue verbetering van onze zorg. VNN ontwikkelt zich tot een volledig rookvrije organisatie.

Team Informatievoorziening

Team Informatievoorziening: Voor zowel de ontwikkeling naar een nieuwe Business Intelligence (BI) omgeving als in de toekomst ervoor te zorgen dat we (bijna) geen informatievragen via query’s gaan beantwoorden, heeft VNN begin 2018 een team Informatievoorziening geformeerd als onderdeel van Bedrijfsvoering. Dit team functioneert onder de hiërarchische verantwoordelijkheid van de Directeur Finance en Control. Ten behoeve van het realiseren van informatie werkt dit team samen met verschillende productowners. Er zijn veel functionele contacten met medewerkers die werkzaam zijn binnen Concerncontrol, Zorgcontrol en ICT. De eerste hoofdtaak van dit team is om in 2018 de huidige MIS en User BI te vervangen door een nieuwe BI. De productowner in deze fase zal met name de Concerncontroller zijn. Business Intelligence: Voor het genereren van managementinformatie wordt gebruik gemaakt van Business Intelligence. Business Intelligence (BI) is het verzamelen van strategische bedrijfsinformatie vanuit uiteenlopende bedrijfsplatforms met behulp van rapportagetools en datamining. Acht jaar geleden is er gestart met het Management Informatie Systeem. Dit systeem is gefocust op met name informatie om financieel te kunnen sturen. Aanpalende informatie als ontwikkeling fte en ziekteverzuim zijn toen ook ontwikkeld. In de jaren erna is er informatie aan toegevoegd zoals over productiviteit, wachttijden en zorgpaden. Met name de externe ontwikkelingen en de manier waarop we daarop moeten sturen maakt dat VNN toe is aan vernieuwing. Zowel qua sturing op opbrengsten en kosten als ook qua presentatie.

Functiebeschrijving

Kern en doel van de functie:

Het oplossen van complexe vraagstukken op het gebied van BI door het verzamelen van gegevens en deze om te zetten in bedrijfsinformatie. Deze informatie leidt vervolgens tot kennis en acties met als doel om (meer) betrouwbare en beslissingsondersteunende informatie te verkrijgen die van operationeel, tactisch en strategisch belang is. Door toepassing van BI  worden processen geoptimaliseerd en daarmee de resultaten van de organisatie vergroot.

Het betreft een functie waarvoor brede kennis nodig is. Naast technische kennis van databases en informatievoorziening zal er in het team ook functionele kennis aanwezig moeten zijn van met name EPD (User). De medewerkers in het team zullen elkaar in de toekomst volledig moeten kunnen vervangen om de continuïteit van de informatie te kunnen borgen.

Taken:

 • Inventariseren en onderzoeken, gevraagd en ongevraagd, welke informatie er nodig is voor het efficiënt sturen van bedrijfsprocessen.
 • Verzamelen en analyseren van gegevensstromen en informatiestromen uit verschillende bronsystemen.
 • Maken van ontwerpen voor het centrale datawarehouse en ontwikkelen van  managementrapportages die bijdragen aan een goede informatievoorziening.
 • Uitvoeren van complexe (data)analyses die bruikbare informatie en rapportages opleveren, die aansluiten bij de informatiebehoefte van de organisatie.
 • Mede verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen van een goede informatie-infrastructuur en daarmee ook voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van (sturings)gegevens.

Functie-eisen

 • Opleiding ICT, Bedrijfskundige Informatica of vergelijkbaar op post Hbo-niveau.
 • Ruime ervaring met de Oracle database, data modellering, datawarehouse concepten, ETL tools (OWB of ODI), Business Intelligence tools ( OBIEE, Visual analyzer) en data conversies en data integratie. Ervaring met APEX en PL/SQL is een pre.
 • Analytisch vermogen om informatiestromen in een BI-omgeving te kunnen analyseren en complexe problemen te visualiseren en op te lossen.
 • Om overeenstemming te bereiken over BI en informatievoorziening zijn tact, inlevingsvermogen, het overbruggen van belangentegenstellingen en het overwinnen van weerstanden belangrijk.
 • Om resultaten te behalen zijn klantgerichtheid en kwaliteitgerichtheid belangrijk.
 • Het onderschrijven van het beleid van VNN van een volledig rookvrije organisatie.

Nadere informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met

Jan van der Heide, Directeur Finance en Control, telefoon 06 536 665 01.

Informatie over onze organisatie kun je vinden op onze website www.vnn.nl.


Overige informatie

 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ en een salaris conform functiegroep 55.
 • Een dienstverband voor de duur van één jaar. Daarna wordt gekeken naar de mogelijkheid van verlenging van het dienstverband.
 • Een goede pensioenvoorziening bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een eindejaarsuitkering van 8,05%. Een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een fietsregeling, bedrijfsfitnessregeling en volledige vergoeding woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer.

Onderdeel van de aanstellingsprocedure is, dat in het kader van de vergewisplicht referenties worden ingewonnen en dat je een Verklaring Omtrent het Gedrag kunt overleggen.Sollicitatie richten aan

Tot en met 3 oktoberi 2018 via het reactieformulier, de link in de vacaturetekst op onze website: http://www.vnn.nl/werken-bij-vnn/vacatures/overzicht/


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld


Contactgegevens

Postbus 8003

9702 KA Groningen

http://www.vnn.nl

Meer informatie

Contactgegevens locatie


Team Informatievoorziening Postbus 8003

9702 KA Groningen

-

Meer informatie

Advies en ledenvoordeel