ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Zoek hier in vacatures

Uitgebreid zoeken

Vacaturedetails

terug naar overzicht

Activiteitenbegeleider
Publicatiedatum: 13-09-18

|

Sollicitatietermijn: 27-09-18

|

Vacaturenummer:Uren:
Minimaal 20 en maximaal 32 uren per week
Salaris:
Functiegroep 6
CAO:
Sociaal Werk
Ingangsdatum:
Zo spoedig mogelijk
Arbeidsovereenkomst:
Bepaalde tijd met kans op verlenging
Opleidingsniveau:
MBO

Over ons

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken. HODG biedt in de gemeenten Groningen en Midden–Groningen individuele ondersteuning en groepsondersteuning.

Functiebeschrijving

Stichting Humanitas Onder Dak Groningen zoekt ten behoeve van locatie Groningen voor De Compagnie in Sappemeer en Kanodock in Groningen een Activiteitenbegeleider voor minimaal 20 uur en maximaal 32 uur per week.


Doel van de functie

Het organiseren en uitvoeren van individuele en groepsgerichte activiteiten gericht op resocialisatie en een zo zelfstandig mogelijke deelname aan de maatschappij.

Profiel van de functie

 • Signaleert behoefte en mogelijkheden van deelnemers aan de hand van observaties en gesprekken
  met deelnemers en eventuele derden.
 • Formuleert, onder eindverantwoordelijkheid van de Medewerker Staf, een activiteitenplan met specifieke doelstellingen,
  passend in een eventueel begeleidingsplan.
 • Ontwikkelt individuele, dan wel groepsgerichte activiteiten en opdrachten.
 • Verzorgt de dagelijkse cliëntrapportage in het cliëntvolgsysteem.
 • Biedt activiteiten die zijn gericht op het bieden van dag structurering op een procesmatige wijze
  en kunnen betrekking hebben op werk. Deze activiteiten kunnen ook educatief en/of recreatief van aard zijn.
 • Bereidt de uitvoering van activiteiten en opdrachten voor door bijvoorbeeld het inkopen van materialen
  en informeren van deelnemers.
 • Begeleidt de uitvoering van activiteiten en opdrachten en stuurt waar nodig bij.
 • Creëert een sfeer binnen de groep waarin de deelnemers zich veilig voelen en worden gestimuleerd en gemotiveerd de eigen mogelijkheden te ontdekken en initiatieven te nemen.
 • Richt activiteiten en opdrachten dusdanig in dat het de zelfredzaamheid en/of zelfvertrouwen van deelnemers vergroot.
 • Speelt tijdens de uitvoering in op behoeften, wensen en problemen, bijvoorbeeld door deze individueel of in de groep te bespreken. Reikt eventueel oplossingen aan.
 • Verzorgt de introductie van nieuwe deelnemers.
 • Stemt met collega’s de dagindeling en de verdeling van werkzaamheden af en draagt mede zorg voor een
  goede samenwerking en werkoverdracht.
 • Neemt deel aan werkoverleg.

Functie-eisen

Kennis

 • MBO werk- en denkniveau.
 • MBO diploma niveau 4.
 • Kennis en inzicht van de doelgroep.
 • Kennis en inzicht van de methodiek Krachtwerk.
 • Kennis van de richtlijnen veiligheid en hygiëne.
 • Kennis van materialen, technieken en gereedschap.
 • Kennis van de sociale kaart.
 • Het onderkennen en bijhouden van vakkennis.
 • Het kunnen vertalen van problematiek naar passende activiteit.
 • Kennis van groepsprocessen en groepsdynamica.

Nadere informatie

Inschaling

Salarisindicatie functiegroep 6 CAO Sociaal Werk.

Salarisindicatie minimaal € 2.149,- en maximaal € 3.076,- bruto per maand op fulltime basis.
 

Bijzonderheden
Duur van de vacature: Bepaalde tijd met de kans op verlenging

Gewenste startdatum: Zo spoedig mogelijk.

Locaties: De Compagnie in Sappemeer en locatie Kanodock in Groningen.
Hiërarchisch: De Activiteitenbegeleider ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen 
de functie is gepositioneerd. De Activiteitenbegeleider kan functioneel leiding ontvangen van de medewerker Staf. 
De Activiteitenbegeleider kan functioneel leidinggeven aan de Assistent Welzijn en /of Werkmeester.


Overige informatie

Voor nadere inlichtingen over de vacature kan contact worden opgenomen met:
Esther Vos, Teamleider tel: 088-1198860 of neem een kijkje op onze website: https://humanitasonderdak.nl/vestigingen/groningen/

Uw sollicitatie kunt u vóór donderdag 27 september a.s. mailen aan hr@humod.nlSolliciteer Solliciteer
Solliciteer Solliciteer

Contactgegevens

Damsterdiep 31

9711 SG Groningen

http://humanitasonderdak.nl/vestigingen/groningen/

Meer informatie

Contactgegevens locatie


Humanitas Onder Dak Groningen Damsterdiep 31

9711 SG Groningen

http://humanitasonderdak.nl/vestigingen/groningen/

Meer informatie

Advies en ledenvoordeel