ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Zoek hier in vacatures

Uitgebreid zoeken

Vacaturedetails

terug naar overzicht

Jeugdhulpverlener
Ambulant Hulpverlener Crisis
Publicatiedatum: 05-10-18

|

Sollicitatietermijn: 01-11-18

|

Vacaturenummer: 18-25Uren:
32 uur
Salaris:
Salarisschaal 10, range € 2.724,00 - € 4.092,26 bruto obv 36-urige werkweek
CAO:
Jeugdzorg
Ingangsdatum:
z.s.m.
Arbeidsovereenkomst:
Bepaalde tijd, met kans op vast dienstverband
Opleidingsniveau:
HBO+

Yorneo

Thuis in opvoeden en opgroeien Yorneo ondersteunt en begeleidt kinderen, jongeren en gezinnen, als er zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind of het gedrag dat een kind vertoont. Als specialist in opvoeden en opgroeien is Yorneo er voor jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar en hun opvoeders bij uiteenlopende en complexe opvoed- en opgroeiproblemen. Ons aanbod varieert van korte, lichte interventies tot intensieve specialistische hulp. Deskundig, op maat en snel inzetbaar. Yorneo is er voor kinderen, jongeren, ouders of verzorgers, professionals op de kinderopvang, leerkrachten en docenten. Bij Yorneo geloven we in jeugdhulp dicht bij het kind of de jongere. Het liefst ondersteunen we hem of haar in een zo vroeg mogelijk stadium. Bij voorkeur in zijn eigen omgeving en soms, als het nodig is, in de vorm van verblijf. Zo kort mogelijk en waar nodig tot volwassenheid. Door een gezamenlijke aanpak met thuis, school en jeugdhulp bieden we onze hulp op maat. Hierdoor is de kans van slagen het grootst.

Crisis

Binnen Yorneo verstaan we de crisis altijd binnen de context waarin een jeugdige verblijft. Vaak is ook een heel systeem in crisis, zoals het gezin en/of betrokken hulpverleners. Crisis biedt een kans omdat het gaat over een bijzondere situatie waarin de effecten van interveniëren, de 'pijnpunten' en de mate van veranderbaarheid sneller en duidelijker naar voren komen dan onder gewone omstandigheden. Yorneo biedt daarom voor de provincie Drenthe in crisissituaties ambulante hulp en heeft, indien nodig, plekken beschikbaar voor crisisopvang in een pleeggezin, gezinshuis of in een groep. Bij melding van een crisis neemt de hulpverlener zo spoedig mogelijk contact op met de aangemelde cliënt. Hulpverlening kan dan per direct van start gaan.

Functiebeschrijving

De werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit een resultaatverantwoordelijk team. Dit team is verantwoordelijk voor het behalen van gezamenlijke en individuele doelen op het gebied van kwantiteit, kwaliteit en organisatie van het werk. De ambulant hulpverlener verricht interventies en kan hierbij terugvallen op zijn team en een gedragswetenschapper.

De taken zijn o.a.

 • Ontvangt een crisisaanmelding en voert afstemmingsoverleg met de verwijzer;
 • Analyseert de hulpvraag versneld in verband met de acute situatie door onderzoek van de indicatie, achtergrondinformatie en dialoog met de cliënt en het systeem;
 • Pleegt in een korte periode interventies in situaties waarbij sprake is van een acuut karakter;
 • Stelt binnen de gestelde termijn een behandelplan op, waarin verkregen informatie en al gepleegde interventies zijn vertaald naar een hulpverleningstraject;
 • Doet voorstellen ten behoeve van het al dan niet inschakelen van specialisten/behandelaars naar de relevant betrokkenen;
 • Creëert een netwerk om de cliënt en het systeem, zodat zij verder kunnen wanneer de zorg ophoudt;
 • Signaleert knelpunten die een veilige leefomgeving van de cliënt in gevaar brengen, meldt deze bij de relevant betrokkenen en onderneemt passende actie;
 • Evalueert het effect van de behandeling periodiek conform de daarvoor geldende afspraken;
 • Deelname aan bereikbaarheidsdiensten.

Functie-eisen

 • Een op de hulpverlening afgestemd HBO-diploma (bijvoorbeelds HBO Pedagogiek of SPH) met uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker;
 • Afgeronde registratie als Jeugd- en Gezinsprofessional bij het SKJ;
 • In bezit van afgeronde IAG-opleiding;
 • Getraind op het gebied van agressie en weerbaarheid;
 • Kennis van - en inzicht in- het hulpaanbod;
 • Inzicht in het hulpverleningsveld en kunnen hanteren van de dynamiek met verschillende verantwoordelijkheden van partijen;
 • Bij voorkeur kennis van- en ervaring met - minimaal één van de binnen de organisatie gebruikte geprotocolleerde hulpverleningsmethodieken;
 • Kennis van ontwikkelingspsychologie, pedagogiek, cliëntsystemen en mogelijk disfunctioneren hierbinnen;
 • Kennis van de sociale kaar't;
 • Zelfstandig kunnen werken;
 • Planmatig en resultaatgericht kunnen werken;
 • Persoonlijk leiderschap;
 • Uitstekende contactuele, mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • In het bezit van rijbewijs en beschikking over auto.

Nadere informatie

Het betreft in eerste instantie een dienstverband voor een initiële periode van 1 jaar met kans op verlenging. Je werklocatie wordt Papenvoort.

Deze vacature wordt gelijktijdig zowel in- als extern gepubliceerd, waarbij interne kandidaten een voorrangspositie hebben.

Voor meer informatie over deze vacature, kun je bellen met Kirsten Rosien, Ambulant Hulpverlener Crisis, op telefoonnummer 06-30404538.


Overige informatie

Voor meer informatie over onze organisatie, zie ook www.yorneo.nl

Sollicitatie richten aan

Je schriftelijke sollicitatie voorzien van cv kun je tot en met 31 oktober a.s. mailen naar sollicitatie@yorneo.nl met als mailonderwerp 18-25 (vacaturenummer) + je naam.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 45 of 46.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld


Contactgegevens


Crisis
Papenvoort 21

9447 TT Papenvoort

-

Meer informatie

Advies en ledenvoordeel