ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Zoek hier in vacatures

Uitgebreid zoeken

Vacaturedetails

terug naar overzicht

Maatschappelijk werkende
Buurtmaatschappelijk Werker
Publicatiedatum: 09-10-18

|

Sollicitatietermijn: 17-10-18

|

Vacaturenummer:Uren:
Minimaal 28 en maximaal 36 uren per week
Salaris:
Schaal 8
CAO:
Sociaal Werk
Ingangsdatum:
1 januari 2019
Arbeidsovereenkomst:
Bepaalde tijd
Opleidingsniveau:
HBO

Tintengroep

Tinten en de werkorganisaties zijn volop in beweging en groeiende; opdrachten vanuit de gemeenten worden incidenteel of structureel uitgebreid, het aantal interne en externe projecten groeit en er wordt vaker in het sociale domein aanbesteed. De groei van de totale organisatie zorgt logischerwijs ook voor een toenemende vraag naar goed en gekwalificeerd personeel. Iets wat op een krappe arbeidsmarkt een moeilijke opgave aan het worden is. Tegelijkertijd is hét uitgangspunt van ons strategisch personeelsbeleid onze vakbekwame professionals te faciliteren en te stimuleren om nog beter te functioneren, plezier en uitdaging in hun werk te geven en kansen te bieden om zich te (blijven) ontwikkelen. We willen graag medewerkers binden en boeien door oog te hebben voor hun talenten en deze voldoende te benutten.

Functiebeschrijving

Als buurtmaatschappelijk werker maak je onderdeel uit van een zelforganiserend gebiedsteam. Je bent zichtbaar en gemakkelijk toegankelijk voor inwoners. Je stelt je actief op in het “ophalen” van hulpvragen en signalen uit het gebied. Je maakt gebruik van de individuele aanpak, systeemgericht werken en de collectieve, groepsgerichte aanpak. Doel is om de eigen kracht van cliënten en hun netwerk te versterken zodat mensen kunnen meedoen in de samenleving. De focus ligt op het toepassen van de methodiek van Mijn Positieve gezondheid.

De standplaats van de functie is  de gemeente Westerkwartier

Wat zijn je taken als buurtmaatschappelijk werker

 • Je verzamelt informatie over de inwoner met een hulpvraag en diens leefomgeving. Daarnaast breng je het sociale netwerk in kaart en de mogelijkheden om de cliënt en zijn of haar netwerk te versterken.
 • Je geeft adviezen en informatie over onderwerpen van algemene en zakelijke aard of verwijst een vraag door naar andere interne of externe personen/instanties.
 • Je bent actief in het onderhouden van contacten met inwoners en ketenpartners die kunnen bijdragen aan het realiseren van activiteiten.
 • Je activeert, coacht en stimuleert kwetsbare inwoners tot het nemen van initiatieven, het vormgeven aan activiteiten en aangaan van veranderprocessen.
 • Je werkt nauw samen met de teams Mens en Gezin.
 • Indien nodig verwijs je cliënten in- en/of extern door.


Wat zijn je taken als lid van een zelforganiserend gebiedsteam

 • Je zet je expertise in ten behoeve van de teamprestaties
 • Passend bij je talenten ben je verantwoordelijk voor teamtaken, zoals bijvoorbeeld PR-taken, aanmeldingen, budget
 • Je draagt actief bij in het vertalen van signalen en ontwikkelingen in beleidsvoorstellen/werkplannen
 • Samen met het team rapporteer je periodiek over de voortgang van de werkzaamheden, zowel kwalitatief als kwantitatief

Functie-eisen

Wij vragen
 

 • Een afgeronde HBO opleiding Maatschappelijk Werk/Sociaal Werk
 • Kennis van methodieken zoals: Mijn Positieve Gezondheid, ZRM, Sociale Netwerk Versterking, Oplossingsgericht werken, outreachend werken, Signs of Safety
 • Ervaring op thema’s als Armoede, Jeugd, Huiselijk Geweld, Zingeving etc.
 • Kennis van verschillende doelgroepen
 • SKJ registratie of registerplein registratie of de bereidheid deze te halen
 • Een enthousiaste medewerker die zichtbaar en toegankelijk is voor inwoners
 • Een proactieve en daadkrachtige werkhouding
 • Een outreachende aanpak gericht op resultaten
 • Oog hebben voor signalering en positie durven nemen
 • Flexibiliteit
 • Zelfstandigheid
 • Reflecterend vermogen

 

Nadere informatie

Wij bieden

 • Een cultuur en organisatiestructuur met ruimte voor ontwikkeling van jouw talenten
 • Een arbeidsovereenkomst per 1 januari 2019 voor de duur van een jaar
 • Salariëring en rechtspositie conform de CAO Sociaal Werk. De functie van buurtmaatschappelijk werker is gesalarieerd volgens salarisschaal 8.

Sollicitatie richten aan

Contact

Geïnteresseerd geraakt in deze uitdagende functie bij de nieuwe organisatie in Westerkwartier? Stuur dan je motivatie met CV uiterlijk woensdag 17 oktober 2018 naar Trinke Berkenbosch o.v.v. sollicitatie Westerkwartier + functienaam vacature, via t.berkenbosch@welstad.nl 


De gesprekken zijn gepland in de week van 22 oktober 2018. De werkzaamheden starten op  2 januari 2019.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld


Contactgegevens


Westerkwartier
Schoolstraat 1

9461 AA gemeente Westerkwartier

-

Meer informatie

Advies en ledenvoordeel