ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Zoek hier in vacatures

Uitgebreid zoeken

Vacaturedetails

terug naar overzicht

Ambulant verpleegkundige
GGZ ambulant verpleegkundige II
Publicatiedatum: 10-10-18

|

Sollicitatietermijn: 24-10-18

|

Vacaturenummer:Uren:
24 uur
Salaris:
-
CAO:
-
Ingangsdatum:
1-12-2018
Arbeidsovereenkomst:
Opleidingsniveau:

Functiebeschrijving

FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. FACT-teams bieden intensieve, langdurige, multidisciplinaire en outreachende zorg aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening en problemen op meerdere levensgebieden (wonen, werken, sociale contacten, financiën etc.). Er wordt samengewerkt met familie en naasten, maar ook met sociale wijkteams, gebiedsteams, andere instanties in de wijk en ketenpartners zoals VNN.

Bij FACT Franeker is een vacatures ontstaan voor een

GGZ ambulant verpleegkundige II

voor minimaal 24 u/w per week, per 1 december 2018

Kern van de functie:
Het bieden van intensieve begeleiding en behandeling aan patiënten met complexe problematiek, veelal in de thuissituatie; stelt in samenspraak met regiebehandelaar behandeldoelen op. Voert zelfstandig individuele of groepsgerichte behandelonderdelen uit. Intervenieert in crisissituaties. Coördineert de zorg rond een aantal patiënten. Coacht en begeleidt medewerkers binnen het team. Heeft een zorginhoudelijke regiefunctie binnen het team. Sociale vaardigheden zoals tact, inlevingsvermogen, motiveren en conflicthantering zijn van belang in de contacten met patiënten met een complexe psychiatrische zorgvraag.

Functie informatie:

 • Activiteiten in het kader van de OGGZ, casefinding, zorgtoeleiding en samenwerking in lokale keten
 • Ondersteunt en begeleidt patiënten bij hun herstel op diverse levensgebieden, zoals sociale en maatschappelijke integratie
 • Intervenieert in crisissituaties
 • Voert zelfstandig behandelonderdelen uit. Verricht verpleegkundige handelingen conform protocollen omtrent bevoegdheid en bekwaamheid en dient medicatie toe
 • Draagt zorg voor een optimaal behandelklimaat binnen de eigen woonomgeving
 • Informeren en overleggen met overige teamleden. Leren van andere disciplines en kennis overdragen aan andere behandeldisciplines
 • Contacten onderhouden en samenwerken met externe instanties
 • Zorgt voor verslaglegging in het patiëntendossier en verricht administratieve taken op het vakgebied
 • Verricht de taken volgens productieafspraken, doelstellingen en registreert de werkzaamheden


 


Functie-eisen

 • Een HBO-V (GGZ uitstroom variant) diploma, of vergelijkbaar opleidingsniveau met geldige BIG registratie
 • Sterk ontwikkelde affiniteit met de EPA doelgroep en kennis en ervaring in ambulante hulpverlening
 • Kennis en ervaring met OGGZ en dubbeldiagnose-problematiek/IDDT is een pré
 • Een klant- en resultaatgerichte attitude gebaseerd op multidisciplinaire samenwerking en nauwe samenwerking in de ketenzorg
 • Een medewerker die onder druk en in risicosituaties weloverwogen en daadkrachtig handelt
 • Een zelfstandige en proactieve, flexibele houding en creativiteit. Denken en handelen in oplossingen. Integriteit en betrouwbaarheid
 • Een medewerker met affiniteit met zorglogistiek en in het bezit van rijbewijs B

Nadere informatie

Wij bieden:

 • Een arbeidsovereenkomst voor een jaar, met de intentie deze bij goed functioneren om te zetten naar onbepaalde tijd (onbepaalde tijd voor medewerkers met een vast dienstverband bij GGZ Friesland)
 • Inschaling in FWG functiegroep 50
 • Overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO-GGZ

Sollicitatie richten aan

Inlichtingen en sollicitatie:

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marja van Wuijtswinkel, manager behandelzaken, telefoonnummer 06 – 23601313 (vanaf 15 oktober a.s. weer bereikbaar) of Obbe Lemsma, algemeen manager, telefoonnummer 06 – 20 148189. Jouw sollicitatie per e-mail, onder vermelding van vacaturenummer HB 18144 kun je voor 24 oktober 2018 sturen naar vacatures@ggzfriesland.nl.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld


Contactgegevens


GGZ Friesland
Sixmastraat 2

8932PA Leeuwarden

http://www.ggzfriesland.nl

Meer informatie

Advies en ledenvoordeel